FARSKÉ OZNAMY

LITURGICKÝ KALENDÁR A ÚMYSLY SV. OMŠÍ  27. 08. – 03. 09. 2023

 

27. 08. Nedeľa 21. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
08:00

 

10:00

Za zdravie a Božie milosti pre záhradkárov

Po prvej sv. omši požehnanie výstavy darov zeme v KD

Za farníkov

28. 08. Pondelok Sv. Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka
súkromná + Ján Hotový, mesačná sv. omša
29. 08. Utorok Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa, spomienka
18:00 + Miloš Bielický
30. 08. Streda Féria
06:30 + Dušan Vindiš, mesačná sv. omša
31. 08. Štvrtok Féria
18:00

 

+ Dušan

Po sv. omši moderovaná Eucharistická adorácia

01. 09. Piatok Prvý piatok – O Najsvätejšom Srdci Ježišovom
18:00

 

+ Jozef a Anna Látečkoví

Po sv. omši prvopiatková pobožnosť

02. 09. Sobota Prvá sobotaO preblahoslavenej Panne Márii
07:00

 

+ Pavol, Anna a rodičia z oboch strán

Po sv. omši prvosobotná pobožnosť

03. 09. Nedeľa 22. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
08:00

 

10:00

 

+ Ľudovít Seneš

Po prvej sv. omši prvonedeľná Eucharistická adorácia

+ dekan Vincent Malý, nedožitých 101 rokov

Počas druhej sv. omše Veni Sancte na začiatku školského roka

 

V týždni máme prvý piatok v mesiaci. Spovedať budem trištvrte hodinu pred večernými sv. omšami. Nahlásených chorých a starých navštívim vo štvrtok doobeda. Zvlášť žiakov, študentov a učiteľov pozývam začať nový školský sv. spoveďou a vzývaním Ducha Svätého.

Ďakujem vám za milodary. Pre potreby farnosti ste prispeli sumou 250,-€. Nech dobrotivý Pán odmení vašu štedrosť!

Informačný servis nitrianskej diecézy