FARSKÉ OZNAMY

LITURGICKÝ KALENDÁR A ÚMYSLY SV. OMŠÍ   29. 08. – 05. 09. 2021

29. 08. Nedeľa 22. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
08:00

10:00

Za zdravie a Božie požehnanie pre záhradkárov

Za farníkov

30. 08. Pondelok Féria
súkromná Na úmysel celebranta
31. 08. Utorok Féria
18:00 + Miloš Bielický, 3. výročie
   01. 09. Streda Féria
06:30 Poďakovanie za Božie milosti a prosba o zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu
02. 09. Štvrtok Féria
18:00 + Ladislav a Anna
03. 09. Piatok Sv. Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi, spomienka
18:00 + Peter Varga, mesačná sv. omša
04. 09. Sobota Panny Márie v sobotu, ľubovoľná spomienka
08:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre vnúčatá
05. 09. Nedeľa 23. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
08:00 s adoráciou

 

10:00 Veni Sancte

Poďakovanie za dožitých 70 rokov života a prosba o zdravie a Božie požehnanie

Za farníkov

 

V týždni máme prvý piatok v mesiaci. Spovedať budem v utorok, vo štvrtok a v piatok hodinu pred sv. omšami. Chorých prídem vyspovedať v piatok od 9:00 hod.

Na budúcu nedeľu bude na konci sv. omše o 8:00 hod. krátka prvonedeľná Eucharistická poklona a na sv. omši o 10:00 hod. budeme vzývať Ducha Svätého na začiatku školského roka.

Kto má viac ako 13 rokov a má záujem na budúci rok prijať v našej farnosti sviatosť birmovania, môže o to požiadať vyplnením prihlášky, ktorú nájde vzadu medzi katolíckou tlačou a prinesie osobne cez týždeň po večerných sv. omšiach do kancelárie Farského úradu do 15. septembra 2021.

Okrem rekonštrukcie ozvučenia, plánujem nainštalovať v našom kostole difuzéry na aromatizovanie priestorov s dezinfekčným účinkom, ako to majú napr. vo farskom kostole v Nitre na Klokočine. Bude to stáť 1 060,-€.

Nitrianska diecéza v spolupráci s Kňazským seminárom sv. Gorazda v Nitre a Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre otvára na jeseň tohto roku už piaty ročník Nitrianskej animátorskej školy pod názvom „P.S. Animátorská škola“. Ide o projekt zameraný na formáciu mladých ľudí od 17 rokov, ktorí majú túžbu hlbšie poznať pravdy viery, prehĺbiť svoj duchovný a modlitbový život a ktorí zároveň cítia nadšenie komunikovať tieto hodnoty svojim rovesníkom. Bližšie informácie nájdete na plagátoch a na webovej stránke biskupstva. Prihlasovať sa je možné do 05. septembra 2021 na mailovej adrese mladeznr@gmail.com.

Na 15. septembra do Šaštína na stretnutie s pápežom Františkom je nás prihlásených 50 z našej farnosti. Ostatné miesta ponúkame záujemcom mimo našej farnosti. Pripomínam, aby sa účastníci zaregistrovali cez internet na linku: https://registracia.navstevapapeza.sk/sk. Cena za cestu na osobu je 7,-€.

Sekretariát KBS pozýva dobrovoľníkov do spolupráce pri organizácii stretnutí s pápežom do Šaštína, do Košíc a do Prešova. Všetky informácie aj prihlášku nájdete na plagáte alebo na linku: https://navstevapapeza.sk/sk/dobrovolnik.

Pápež František navštívi Košice v utorok 14. septembra 2021. Pozývame vás, milí mladí priatelia, na vzácne stretnutie s ním. Prichádza v neľahkom období pandémie, kedy prežívame rôzne obmedzenia a rozdelenia. Prichádza ako námestník Krista na zemi, aby priniesol pokoj a Apoštolské požehnanie pre všetkých nás. Buďte toho súčasťou a neváhajte za ním pricestovať do Košíc. Povzbuďte aj svojich priateľov.

So záujmom prísť a stretnúť Svätého Otca Františka v Košiciach sa ozývajú aj ľudia zo zahraničia. Neostaňme ľahostajní voči tomuto pozvaniu a podľa svojich možností sa prichystajme a privítajme ho.

Svätý Otec František príde na štadión Lokomotívy, kde bola pred tromi rokmi blahorečená Anka Kolesárová. Pozývame vás  pripomenúť si aj túto udalosť a zažiť nanovo atmosféru milosti a krásy. Pripravený je bohatý sprievodný program, ktorý s ďalšími materiálmi nájdete na nástenke kostola, výveske či webovej stránke farnosti.