FARSKÉ OZNAMY

LITURGICKÝ KALENDÁR A ÚMYSLY SV. OMŠÍ  03. – 10. 09. 2023

03. 09. Nedeľa 22. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
08:00

 

10:00

 

+ Ľudovít Seneš

Po prvej sv. omši prvonedeľná Eucharistická adorácia

+ dekan Vincent Malý, nedožitých 101 rokov

Počas druhej sv. omše Veni Sancte na začiatku školského roka

04. 09. Pondelok Féria
súkromná + Jozef Karas
05. 09. Utorok Féria
18:00 + Ladislav Bíro, mesačná sv. omša
06. 09. Streda Féria
06:30 + Teofil Čurgali, mesačná sv. omša
07. 09. Štvrtok Vigília z nasledujúcej slávnosti
18:00

 

Za zdravie a Božie milosti pre deti a vnúčatá

Po sv. omši moderovaná Eucharistická adorácia

08. 09. Piatok NARODENIE  PREBLAHOSLAVENEJ  PANNY  MÁRIE, slávnosť
09:00

09:30

18:00

 

Eucharistická adorácia

Za farníkov – kňazská rekolekcia

Poďakovanie za 70 rokov života Anny a za zosnulého Rafaela a rodičov z oboch strán

09. 09. Sobota Preblahoslavenej Panny Márie, spomienka
07:00

08:00

+ Ernest Bojda, nedožitých 90 rokov a manželka Katarína

Pešia púť od farského kostola na Andáč

10. 09. Nedeľa 23. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ – FARSKÉ HODY

Po sv. omšiach hodová ofera

08:00

10:00

+ Jozef Gregor a Ľuboš

Za farníkov

 

V piatok bude v našej farnosti kňazská rekolekcia, ktorá začína Eucharistickou adoráciou o 9:00 hod., pokračuje sv. omšou o 9:30 hod. Na tento spoločný program sme všetci pozvaní.

V sobotu bude možnosť pešej púte od nášho farského Kostola Narodenia Panny Márie po nový filiálny kostol Narodenia Panny Márie na Andači, ktorý patrí do farnosti Lukáčovce. Na posviacku kostola nás srdečne pozýva tamojší pán farár Miroslav Hafera spolu s veriacimi. Kto si trúfa, môže sa k nám pridať, spoločný odchod od kostola v Lužiankach je o 8:00 hod.

V nedeľu slávime Farské hody. Prosím šikovné gazdinky, aby napiekli sladké a slané dobrôtky a priniesli ich do kostola. Po sv. omšiach by sme mali spoločné agapé pred kostolom. Pripravme si hlavne srdcia svätou spoveďou a odpustením si navzájom na túto slávnosť, ktorá je spojená s možnosťou získania úplných odpustkov. Na budúcu nedeľu bude hodová ofera. Za vaše milodary nech vás odmení dobrotivý Boh!

Ďakujem vám za milodary. Pre potreby farnosti ste prispeli sumou 305,-€. Nech dobrotivý Pán odmení vašu štedrosť!

Nitrianska diecéza v spolupráci s Kňazským seminárom sv. Gorazda v Nitre a Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre otvára na jeseň tohto roku už siedmy ročník Nitrianskej animátorskej školy pod názvom „P.S. Animátorská škola“. Ide o projekt zameraný na formáciu mladých ľudí od 17 rokov, ktorí majú túžbu hlbšie poznať pravdy viery, prehĺbiť svoj duchovný a modlitbový život a ktorí zároveň cítia nadšenie komunikovať tieto hodnoty svojim rovesníkom. Bližšie informácie nájdete na plagátoch a na webovej stránke biskupstva. Prihlasovať sa je možné do 17.9.2023 na mailovej adrese mladeznr@gmail.com

Informačný servis nitrianskej diecézy