FARSKÉ OZNAMY

LITURGICKÝ KALENDÁR A ÚMYSLY SV. OMŠÍ   05. – 12. 09. 2021

05. 09. Nedeľa 23. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
08:00 s adoráciou

 

10:00 Veni Sancte

Poďakovanie za dožitých 70 rokov života a prosba o zdravie a Božie požehnanie

Za farníkov

06. 09. Pondelok Féria
súkromná Na úmysel ordinára
07. 09. Utorok Sv. košických mučeníkov / Vigília z nasledujúcej slávnosti
18:00 + Jozef, Milan a Anna, mesačná sv. omša
   08. 09. Streda Narodenie Prebl. Panny Márie, titul farského kostola
18:00 + Emília a Štefan Vrabec, rodiny Vrabcová a Gajdošíková
09. 09. Štvrtok Sv. Petra Clavera, ľubovoľná spomienka
18:00 + Irena a Ladislav Steinemannoví
10. 09. Piatok Féria
18:00 + Jozef Gregor a vnuk Ľuboš
11. 09. Sobota Panny Márie v sobotu, ľubovoľná spomienka
08:00 + Eva, Terézia a Pavol Kulíkoví
12. 09. Nedeľa NARODENIE PREBLAHOSLAVENEJ PANNY MÁRIE – HODY
08:00

10:00

Za živé a zosnulé Márie z farnosti

Za farníkov

 

V stredu máme sviatok Narodenia Preblahoslavenej Panny Márie, čo je slávnosť našej farnosti a titul nášho farského kostola. Tento sviatok oslávime v utorok večer vigílnou sv. omšou, v samotný deň sviatku ako aj v nasledujúcu nedeľu farskými hodami. Pripravme sa na túto slávnosť, ktorá je spojená s možnosťou získania úplných odpustkov, svätou spoveďou a odpustením si navzájom. Na budúcu nedeľu bude hodová ofera. Za vaše milodary nech vás odmení dobrotivý Boh!

Ešte stále je možnosť prihlásiť sa na prijatie sviatosti birmovania do 15. septembra.

V dňoch 30. – 31. augusta bola realizovaná plánovaná rekonštrukcia ozvučenia, ktorá nás bude stáť o trochu viac, ako som avizoval, čiže 8 840,-€. V kostole máme tiež nainštalované difuzéry na aromatickú dezinfekciu priestorov v hodnote 1 060,-€.

Na 15. septembra do Šaštína na stretnutie s pápežom Františkom je nás prihlásených 54 z našej farnosti a 5 z Nitry. Cena za cestu na osobu je 7,-€, ktorú možno zaplatiť vopred, alebo až v autobuse. Odchod autobusu bude 15. septembra ráno o 4:44 hod.