FARSKÉ OZNAMY

LITURGICKÝ KALENDÁR A ÚMYSLY SV. OMŠÍ  17. – 24. 09. 2023

17. 09. Nedeľa 24. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Po sv. omšiach zbierka na kňazský seminár

08:00

10:00

+ Božena Cabáneková, mesačná sv. omša

Za farníkov

18. 09. Pondelok Féria
súkromná + Jaroslav Kolha
19. 09. Utorok Féria
18:00 + Eva, Terézia a Pavol Kulíkoví
20. 09. Streda Sv. Ondreja Kima Taegona, kňaza a Pavla Chonga Hasanga a spoločníkov, mučeníkov, spomienka (kántry)
súkromná + z rodiny Schwarcovej a Štefankovej
21. 09. Štvrtok SV. MATÚŠA, APOŠTOLA  A EVANJELISTU, sviatok
18:00

 

+ Emília a Štefan Vrabcoví a zosnulí z rodiny Vrabcovej a Gajdošíkovej Po sv. omši moderovaná Eucharistická adorácia
22. 09. Piatok Sv. Emeráma, biskupa a mučeníka, spomienka (kántry)
16:00

18:00

eRko-stretko pre deti na fare

+ Dušan Vindiš, mesačná sv. omša

23. 09. Sobota Sv. Pia z Pietrelciny, spomienka (kántry)
07:00 + z rodiny Kudryovej a Kolompárovej
24. 09. Nedeľa 25. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Po sv. omšiach zbierka na obnovenie presbytéria kostola

08:00

10:00

Za farníkov

+ Gabriel Szorád, 1. výročie a Jolana Szorádová

Do stredy vrátane nebudem vo farnosti. V prípade potreby, prosím, kontaktujte pána dekana Romana Gallasa, farára v Zbehoch: 037/779 30 53, 0917/611 495.

V stredu, piatok a sobotu budú Jesenné kántrové dni s významom Poďakovania za úrodu.

V tomto roku oslávime 30. výročie konsekrácie nášho farského kostola (27.11.1993). Pri tejto príležitosti by sme chceli, členovia ekonomickej farskej rady a ja, obnoviť svätyňu (presbytérium) kostola, aby sme mali okrem pevného, kamenného oltára (obetného stola) aj rovnako pevnú ambónu, krstiteľnicu a bočný oltár, ktorý bude používaný na Vianoce ako betlehem a na Veľkú noc ako Boží hrob. Keďže to už bude zmena na niekoľko desiatok rokov, chceli by sme vymeniť aj kamennú podlahu vo svätyni. Máme vypracovanú aj vizuálnu a cenovú ponuku a celé by nás to malo vyjsť do 20 000,-€. Preto by som vás chcel poprosiť, ak si myslíte, že ide o dobrý nápad, aby ste podľa svojich možností finančne podporili tento projekt, či už v zbierke na tento účel budúcu nedeľu alebo individuálnymi sponzorskými darmi. Za vaše milodary vopred Pán Boh zaplať!

Ďakujem vám za milodary. Pre potreby farnosti ste prispeli sumou 315,-€. Nech dobrotivý Pán odmení vašu štedrosť!

Informačný servis nitrianskej diecézy