Liturgický kalendár:

Po: Sv.Agáty, panny a mučenice, spomienka

Ut: Sv.Pavla Mikiho a spoločníkov, mučeníkov, spomienka

St-Pi: Féria

So: Sv.Školastiky, panny, spomienka

Ne: 6.nedeľa cez rok

Úmysly sv.omší 5.-11.2.2018:

DEŇ                DÁTUM           HODINA            ÚMYSEL
Po: 5.2. 18:00 + Ladislav Štefanka, mesačná sv.omša
Ut: 6.2. 18:00 + Žofia Paulíková
St: 7.2. 13:00 Pohrebná: + Mária Jakušová
Št: 8.2. 18:00 + Emília a Štefan Vrabcoví, + Michal Mikloš
Pi: 9.2. 18:00 + Jozef Peťovský, mesačná sv.omša
So: 10.2. 8:00 Na úmysel ordinára
Ne: 11.2. 8:00 Za farníkov
Ne: 11.2. 10:00 + Júlia Bratská, nedožitých 90 rokov

Litánie:

Dnes je prvá nedeľa v mesiaci. Modlitba posvätného ruženca začne o 14:30 hod. Litánie budú o 15:00 hod.

Nácvik pohrebných piesní:

V pondelok a v utorok, -a ak bude treba, tak aj v iné dni, -bude po svätých omšiach nácvik pohrebných piesní. Je určite pekné a kresťanské, aby sme sa s telesnou schránkou zosnulého dôstojne rozlúčili, a to aj spevom. Máme tu dve spevácke telesá- Lužiančanku a Lúč. Chcel by som využiť ten potenciál, ktorý tu už je.

Sviatosť pomazania chorých:

Keďže v najbližšiu nedeľu 11.2. je svetový deň chorých, tak o jeden deň skôr, v sobotu 10.2. pri sv.omši budeme udeľovať sviatosť pomazania chorých. Túto sviatosť môže prijať ten, kto je buď pre starobu, alebo pre chorobu, v ohrození života. Za normálnych okolností veriaci by mal byť predtým vyspovedaný, resp. nemal by byť v stave ťažkého hriechu.

Nové fotky:

Pribudli nové pekné fotky z vydarenej púte do Čiernych Kľačian a Topoľčianok. Sú v tom istom albume, ktorý je už na internete.

plagatntm2018