FARSKÉ OZNAMY

LITURGICKÝ KALENDÁR A ÚMYSLY SV. OMŠÍ   19. – 26. 09. 2021

19. 09. Nedeľa 25. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
08:00

10:00

+ Mária, František a zosnulí z rodiny Kollárovej a Sochorovej

Za farníkov

20. 09. Pondelok Sv. Andreja Kima Taegona, kňaza, Pavla Chonga Hasanga a spoločníkov spomienka
súkromná Za uzdravenie Mateja
21. 09. Utorok SV. MATÚŠA, APOŠTOLA A EVANJELISTU, sviatok
18:00 + Mária Rácová a Marianka
   22. 09. Streda Sv. Emeráma, biskupa a mučeníka, spomienka
06:30 + Anna Ďuranová, mesačná sv. omša
23. 09. Štvrtok Sv. Pia z Pietrelciny, kňaza, spomienka
18:00 + Erika a Ivan Kukučkoví
24. 09. Piatok Féria
18:00 + Anna a Jozef Látečkoví
25. 09. Sobota Panny Márie v sobotu, ľubovoľná spomienka
08:00

15:00

+ Anna Kamenická, mesačná sv. omša

Za novomanželov Petra a Dianu (s nedeľnou platnosťou)

26. 09. Nedeľa 26. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
08:00

10:00

+ Vladimír Močol

+ Ján Hrnčár, mesačná sv. omša (možno vo farskej záhrade)

 

Ďakujeme všetkým, ktorí v modlitbách a obetách mysleli na nás putujúcich do Šaštína na stretnutie so sv. otcom pápežom Františkom.

Na prijatie sviatosti birmovania sa prihlásilo 26 záujemcov. Stretol som sa so záujmom mladších o prijatie tejto sviatosti, preto sa môžu do štvrtku 23. septembra prihlásiť aj mladí, ktorí už dovŕšili 12 rok života (čiže siedmaci). Prvé stretnutie pre tých, ktorí minulý týždeň neprišli, ako aj pre tých, ktorí sa teraz prihlásia, bude v piatok 24. septembra po večernej sv. omši v kostole. Záujemcov pozývam už aj na sv. omšu.

Členovia SSV si môžu prísť do sakristie po podielové knihy a zaplatiť členský poplatok 8,-€.

Dňa 25.09.2021 chcú prijať sviatosť manželstva Peter Ivan, syn Petra a Mariany rod. Ševčíkovej a Diana Králiková, dcéra Vladimíra a Silvie rod. Bojdovej, obaja bývajúci v Lužiankach. Kto by vedel o nejakej cirkevno-právnej prekážke, nech to nahlási na Farskom úrade.

Na budúcu nedeľu 26. septembra vás pozývam na Farský deň, ktorý sa uskutoční, ak Pán Boh dá, na farskom dvore od 14:00 hod. Šikovné gazdinky prosím, aby napiekli niečo chutné a priniesli so sebou. Sv. omša o 10:00 hod. bude podľa možností vo farskej záhrade.

V pondelok 27. septembra budeme mať výročnú celodennú farskú Eucharistickú poklonu, na ktorú sa môžete už teraz zapisovať.