FARSKÉ OZNAMY

LITURGICKÝ KALENDÁR A ÚMYSLY SV. OMŠÍ   26. 09. – 03. 10. 2021

26. 09. Nedeľa 26. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
08:00

10:00

+ Vladimír Močol

+ Ján Hrnčár, mesačná sv. omša (možno vo farskej záhrade)

27. 09. Pondelok Sv. Vincenta de Paul, kňaza, spomienka
07:00

18:00

Vyloženie Eucharistie k celodennej farskej poklone

Za farníkov

28. 09. Utorok Sv. Václava, mučeníka, ľubovoľná spomienka
18:00 + Imrich a Magdaléna
   29. 09. Streda SV. MICHALA, GABRIELA, RAFAELA, ARCHANJELOV, sviatok
06:30 + Viliam Paulis, mesačná sv. omša
30. 09. Štvrtok Sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka
18:00 + Jarolím Štefanka, dcéra Anna a rodičia z oboch strán
01. 10. Piatok Sv. Terézie z Lisieux, panny a učiteľky Cirkvi, spomienka
18:00 + Zosnulí z rodiny Mikulášikovej
02. 10. Sobota Sv. anjelov strážnych, spomienka / vigília nedele
18:00 + Michal
03. 10. Nedeľa 27. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
08:00

10:00

+ Mária a Michal Miklošoví

Za farníkov  (na konci sv. omše Eucharistická adorácia)

 

Dnes po sv. omši bude mimoriadna zbierka na Kubu. Za vaše milodary vopred Pán Boh odmeň!

Podľa Covid-automatu sme od pondelka 27.09.2021 v červenom okrese. Toto sú opatrenia:

  • prijímanie budem dávať do rúk, na konci radu výnimočne do úst;
  • v sobotu bude bývať omša večer o 18:00 s nedeľnou platnosťou.

V týždni máme prvý piatok v mesiaci. Spovedať budem hodinu pred večernými sv. omšami. Chorých prídem vyspovedať v piatok od 9:00. Na budúcu nedeľu bude na konci sv. omše o 10:00 krátka prvonedeľná Eucharistická poklona.

Na prijatie sviatosti birmovania sa prihlásilo 31 záujemcov. Spoločné stretnutie so všetkými birmovancami bude v piatok 1. októbra počas a po večernej sv. omši v kostole.

Členovia SSV si môžu prísť do sakristie po podielové knihy a zaplatiť členský poplatok 8,-€.

Dnes vás pozývam na Farský deň, ktorý sa uskutoční na farskom dvore od 14:00 hod. Sv. omša o 10:00 hod. bude podľa možností vo farskej záhrade. Vďaka ľuďom, ktorí obrali vinič vo farskej záhrade minulú sobotu, bude dnes aj degustácia burčiaku.

V pondelok 27. septembra budeme mať výročnú celodennú farskú Eucharistickú poklonu. Môžete sa zapisovať na konkrétny čas, aby tu Eucharistický Ježiš nezostal sám.

Október – mesiac ruženca

Úplné odpustky môžu získať tí, čo sa modlia ruženec v kostole, v kaplnke alebo v rodine, v rehoľnom spoločenstve alebo nábožnom združení. Na získanie odpustkov sa stanovuje: 1. Stačí štvrtina celého ruženca, čiže päť desiatkov, 2. k modlitbe treba pridať nábožné rozjímanie o tajomstvách, 3. pri verejnom recitovaní treba vysloviť tajomstvá podľa zaužívaného zvyku.