FARSKÉ OZNAMY

LITURGICKÝ KALENDÁR A ÚMYSLY SV. OMŠÍ   03. – 10. 10. 2021

03. 10. Nedeľa 27. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
08:00

10:00

+ Mária a Michal Miklošoví

Za farníkov  (na konci sv. omše Eucharistická adorácia)

04. 10. Pondelok Sv. Františka  Assiského, spomienka
súkromná    Na úmysel ordinára
05. 10. Utorok Sv. Faustíny Kowalskej, panny, ľubovoľná spomienka
18:00 + Eva Mišáková a rodičia
   06. 10. Streda Sv. Bruna, kňaza, ľubovoľná spomienka
06:30 Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu
07. 10. Štvrtok Ružencovej Panny Márie, spomienka
18:00 + Jozef, Milan a Anna, mesačná sv. omša
08. 10. Piatok Féria
18:00 + Peter Varga, mesačná sv. omša
09. 10. Sobota Sv. Dionýza, biskupa, ľubovoľná spomienka / vigília nedele
18:00 + Terézia, Štefan, Pavlína a Jozef
10. 10. Nedeľa 28. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
08:00

10:00

+ Gabriel Biháry, 3. výročie

Za farníkov

 

Ďakujem všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k organizácii sv. omše v nedeľu vo farskej záhrade ako aj tímu farníkov, ktorí pripravovali farský deň na farskom dvore. Ďakujem všetkým sponzorom, ktorí niečo darovali alebo požičali. Ďakujem pánovi starostovi, Obecnému úradu v Lužiankach a jeho zamestnancom za zapožičanie stolov, lavíc a veľkého stanu, ktorý prišli rozložiť aj zložiť. Ďakujem aj tým, ktorí sa zodpovedne napísali a prišli počas farskej Eucharistickej poklony v pondelok. Ďakujem dvom starším obetavým osobám za zbieranie orechov a oberanie jabĺk vo farskej záhrade. Ďakujem aj jednej pani, ktorá z darov zeme vytvorila logá mimoriadneho Roku sv. Jozefa a Roku rodiny a zapožičala ich pre kostol.

V zbierke pre Kubu sme prispeli sumou 550,-€. Nech vás dobrý Pán odmení za vaše milodary! Táto zbierka pokračuje do konca kalendárneho roka, formou príspevku priamo na účet.

Opatrenia podľa Covid-automatu v našom okrese v interiéri kostola:

  • dezinfekcia rúk, respirátor na ústach i nose, nepodávanie rúk;
  • podávanie sv. prijímania do rúk, na konci radu výnimočne do úst;
  • v sobotu býva omša večer o 18:00 s nedeľnou platnosťou.

V utorok sa posvätný ruženec pred sv. omšou budú predmodlievať birmovanci zo skupiny č. 3, v piatok sa posvätný ruženec pred sv. omšou budú predmodlievať birmovanci zo skupiny č. 1.

Členovia SSV si môžu prísť do sakristie po podielové knihy a zaplatiť členský poplatok 8,-€.

Na budúcu nedeľu bude zbierka na kňazský seminár. Nech vás Pán odmení za vašu štedrosť.

Naša spovednica si našla svoje nové miesto a využitie vo farskom kostole v Jelšovciach. Pán farár Peter Buranský spolu s jeho farníkmi nám touto cestou vyjadrujú úprimnú vďačnosť.

Prosím lektorov, ktorí čítavali čítania alebo prosby počas sv. omší, ako aj tých, ktorí by sa tiež takouto formou služby chceli zapájať do sv. omší, aby sa prišli zapísať do sakristie, aby sme mohli urobiť aktuálny zoznam a rozpis služieb.

Ohľadom ružencového mesiaca októbra, úplné odpustky môžu získať tí, čo sa modlia ruženec v kostole, v kaplnke alebo v rodine, v rehoľnom spoločenstve alebo nábožnom združení. Na získanie odpustkov sa stanovuje: 1. Stačí štvrtina celého ruženca, čiže päť desiatkov, 2. k modlitbe treba pridať nábožné rozjímanie o tajomstvách, 3. pri verejnom recitovaní treba vysloviť tajomstvá podľa zaužívaného zvyku.

Tím pastorácie povolaní nás prosí o zverejnenie nasledujúceho oznamu: Ak túžiš prehĺbiť svoj vzťah k Svätému Písmu, naučiť sa duchovne rozlišovať, mať pri sebe duchovné sprevádzanie a tak odhaľovať Božiu vôľu vo svojom živote, tak ťa pozývame na Kurz Samuel. Je určený mladým slobodným ľuďom vo veku od 19 do 30 rokov. Kurz Samuel bude prebiehať v Bratislave, Prešove, Nitre, Ružomberku a v Trnave. Naplánovaných je 9 stretnutí, raz do mesiaca, ako aj duchovné cvičenia či spoločná púť. Viac informácií nájdeš na stránke http://kurzsamuel.sk/ . Prihlásiť sa je možné do 10. októbra 2021.