FARSKÉ OZNAMY

LITURGICKÝ KALENDÁR A ÚMYSLY SV. OMŠÍ   10. – 17. 10. 2021

10. 10. Nedeľa 28. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
08:00

10:00

+ Gabriel Biháry, 3. výročie

Za farníkov

11. 10. Pondelok Sv. Jána XXIII., pápeža, ľubovoľná spomienka
súkromná    + Ján a Anna Blanároví
12. 10. Utorok Féria
18:00 + Pavol Poláčik, 15. výročie, Mária Hrabovská, 30. výročie a Emília Hrabovská, 35. výročie
   13. 10. Streda Féria
06:30 + Štefan Malí
14. 10. Štvrtok Féria
18:00 + Genovéva Hudecová, 1. výročie a manžel Štefan, mesačná sv. omša
15. 10. Piatok Sv. Terézie z Avily, panny a učiteľky Cirkvi, spomienka
18:00 + Mária Ábelová, mesačná sv. omša
16. 10. Sobota Sv. Margity Márie Alacoque, panny, ľubovoľná spomienka / vigília nedele
18:00 Za zdravie a Božiu pomoc pre členov ružencového spoločenstva
17. 10. Nedeľa 29. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
08:00

10:00

+ Anna Ďuranová, mesačná sv. omša

Za farníkov

 

Dnes je presunutá zbierka na kňazský seminár. Nech vás Pán odmení za vašu štedrosť.

V piatok sa posvätný ruženec pred sv. omšou budú predmodlievať birmovanci zo skupiny č. 2.

Prosím lektorov, ktorí čítavali čítania alebo prosby počas sv. omší, ako aj tých, ktorí by sa tiež takouto formou služby chceli zapájať do sv. omší, aby sa prišli zapísať do sakristie, aby sme mohli urobiť aktuálny zoznam a rozpis služieb.

Členovia SSV si môžu prísť do sakristie po podielové knihy a zaplatiť členský poplatok 8,-€.

Pri spoločnej modlitbe posvätného ruženca môžeme získať pri splnení obvyklých podmienok úplné odpustky pre seba alebo pre duše v očistci: 1. Stačí štvrtina celého ruženca, čiže päť desiatkov, 2. k modlitbe treba pridať nábožné rozjímanie o tajomstvách, 3. pri verejnom recitovaní treba vysloviť tajomstvá podľa zaužívaného zvyku.