FARSKÉ OZNAMY

LITURGICKÝ KALENDÁR A ÚMYSLY SV. OMŠÍ  22. – 29. 10. 2023

22. 10. Nedeľa 29. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ – MISIJNÁ NEDEĽA

Po sv. omšiach zbierka na misie

08:00

10:00

+ Ladislav Varečka, 1. výročie

+ Mária Štefanková, 10. výročie

23. 10. Pondelok Sv. Jána Kapistránskeho, kňaza, ľubovoľná spomienka
súkromná + Ján Hotový, mesačná sv. omša
24. 10. Utorok Sv. Antona Máriu Clareta, biskupa, ľubovoľná spomienka
18:00 Poďakovanie za 40 rokov života Štefana
25. 10. Streda Sv. Maura, biskupa, ľubovoľná spomienka
06:30 + Dušan Vindiš, mesačná sv. omša
26. 10. Štvrtok Féria
18:00

 

+ Terézia Kováčová, mesačná sv. omša

Po sv. omši moderovaná Eucharistická adorácia

27. 10. Piatok Féria
18:00 + manželia Hudecoví
28. 10. Sobota SV. ŠIMONA  A  JÚDU, APOŠTOLOV, sviatok
08:00 + Vladimír Klzo, Anna a rodičia
29. 10. Nedeľa 30. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
08:00

10:00

Za zdravie a Božiu pomoc pre rodiny

Za farníkov

 

Dnes je zbierka na misie. Tento rok je na Slovensku venovaná farnostiam a diecézam v africkom Benine. Svojím príspevkom dávame chudobným nádej a pomáhame im žiť lepší život. Za vaše milodary srdečné Pán Boh zaplať.

Ďakujem vám za milodary. Pre potreby farnosti ste za uplynulý týždeň prispeli sumou 205,-€ a v zbierke na obnovu presbytéria sumou 4 695,-€, z toho zo samotnej zbierky 2 235,-€ a od bohuznámych darcov medzi zbierkami spolu 2 460,-€. Nech dobrotivý Pán odmení vašu štedrosť! Na tento účel už máme spolu nazbieraných 9 010,-€ a s prerábkou by sme chceli začať krátko po sviatku Všetkých svätých.

O týždeň v noci z 28. na 29. októbra 2023 sa mení čas z letného na stredoeurópsky.

V zadnej časti kostola si môžete zakúpiť Sviečku za nenarodené deti (plastová 2€, sklenená 5€). Aj tento krát je možné sviečku zapáliť online na stránke www.sviecka.forumzivota.sk. Kúpou sviečky podporíte činnosť a projekty Fóra života, ktoré vyslovuje úprimné poďakovanie.

V utorok 24. októbra 2023 sa v Kňazskom seminári sv. Gorazda v Nitre (konferenčná miestnosť na 2. poschodí Malého seminára; Pribinovo nám. 5) uskutoční pod záštitou Spoločenstva Ladislava Hanusa diskusia s názvom „Spýtaj sa Cirkvi“. Hosťami diskusie budú J. Exc. Mons. Viliam Judák, nitriansky biskup, ďalej katolícky kňaz a morálny teológ Ivan Šulík a rehoľná sestra Petra Jedličková.

Informačný servis nitrianskej diecézy