FARSKÉ OZNAMY

LITURGICKÝ KALENDÁR A ÚMYSLY SV. OMŠÍ  21. – 28. 01. 2024

21. 01. Nedeľa 3. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ – Nedeľa Božieho Slova
08:00

10:00

+ Mária Maliová, 1. výročie

+ Stanislav Beňo, 4. výročie

22. 01. Pondelok Féria
súkromná Za farníkov
23. 01. Utorok Féria
18:00 + Ernest a Katarína Bojdoví
24. 01. Streda Sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka
06:30 + Dušan Vindiš, mesačná sv. omša
25. 01. Štvrtok OBRÁTENIE  SV. PAVLA, APOŠTOLA, sviatok
18:00

 

+ Václav Gregor a dcéra Emília

Po sv. omši Eucharistická adorácia

26. 01. Piatok Sv. Timoteja a Títa, biskupov, spomienka
18:00

18:45

+ Anna Hazuchová, 12. výročie

Stretnutie na fare pre bojujúcich s nejakou závislosťou

27. 01. Sobota Preblahoslavenej Panny Márie, spomienka
08:00 + zosnulí z rodiny Jančiovej, Rácovej a Šaturovej
28. 01. Nedeľa 4. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
08:00

10:00

Za farníkov

Za Božie požehnanie pre Eriku a Vladimíra

Od 18. do 25. januára je Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Myslime na tento úmysel vo svojich modlitbách, aby Pán medzi nami vytváral a upevňoval jednotu. Úplné odpustky sa udeľujú veriacemu, ktorý sa počas Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov zúčastní na niektorej z bohoslužieb a taktiež na zakončení tohto týždňa modlitieb.

V piatok 26. januára sa o 18:45 hod., teda po sv. omši, uskutoční na fare stretnutie s členmi duchovného spoločenstva ľudí kráčajúcich po ceste uzdravovania. Pozvaný je každý, kto bojuje s nejakou formou závislosti ako aj rodinní príslušníci.

Rímskokatolícka farnosť Nitra – Dolné Mesto a katechisti Neokatechumenátnej Cesty Vás pozývajú na katechézy od 22.01.2024 každý pondelok a štvrtok o 17:00 hod. na fare v Nitre na Dolnom Meste. Katechézy nás pozývajú hľadať znovuobjavenie bohatstva svojho krstu. Je to ponuka duchovnej formácie pre všetkých pokrstených v Katolíckej cirkvi: slobodných, manželov, starých aj mladých (od 13 rokov). Prvé stretnutie je už v tento pondelok o 17:00 hod. (po skončení večernej sv. omše).

Informačný servis nitrianskej diecézy