FARSKÉ OZNAMY

LITURGICKÝ KALENDÁR A ÚMYSLY SV. OMŠÍ   07. – 14. 03. 2021

07.03. Nedeľa   TRETIA PÔSTNA NEDEĽA
8:00 (súkromná)

10:00 cez YouTube

  Za farníkov

+ Viktor Králik, výročná sv. omša

08.03. Pondelok   Féria
18:00 (súkromná)   + Michal a Margita a deti Anton, Margita a Jozef
09.03. Utorok   Féria
18:00 (súkromná)   + Jozef a Milan Buchoví, mesačná sv. omša
10.03. Streda   Féria
18:00 (súkromná)   + Alžbeta Ďurišová, mesačná sv. omša
11.03. Štvrtok   Féria
18:00 aj s adoráciou cez YouTube   Za uzdravenie Filipka
12.03. Piatok   Féria
17:30 kríž. cesta a sv. omša cez YouTube   Krížovú cestu sa budú predmodlievať deti 

+ Rozália Paulisová, 1. výročie a manžel Viliam, mesačná

13.03. Sobota   Féria
18:00 (súkromná)   + Roman Nagy, mesačná sv. omša
14.03. Nedeľa   ŠTVRTÁ PÔSTNA NEDEĽA – NEDEĽA RADOSTI (LAETARE)
8:00 (súkromná)

10:00 cez YouTube

  Za farníkov

+ Eduard a Helena

Naďalej slúžim denne sväté omše súkromne na úmysly podľa rozpisu. Svätú spoveď a sväté prijímanie vysluhujem tiež súkromne na požiadanie – stačí zavolať na tel. číslo 037/778 34 83 a dohodneme sa. Počas dňa býva otvorená predsieň kostola na súkromnú modlitbu.

Ďakujem Vám, ktorí ste finančne prispeli na potreby farnosti, či už osobne sumou 300,-€, alebo prostredníctvom prevodu na farský účet SK28 0900 0000 0002 3510 3928 sumou 70,-€. Nech Vám to Pán odplatí mnohorakými milosťami.

Aj v tomto roku sa organizuje už 15. ročník tradičného pôstneho podujatia Podeľme sa!, ktoré je podporované Konferenciou biskupov Slovenska. Organizátori nám ďakujú za priazeň a pozývajú nás zapojiť sa do tejto iniciatívy podľa možností cez portál www.podelmesa.org.

Predstavení Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre nás prosia o podporu poukázaním 2% z daní na Gorazd neziskový fond, ktorý bol založený s cieľom napomáhať kňazským povolaniam. Financie, ktoré zhromažďuje sú použité na podporu študentov zo sociálne slabších rodín, na podporu vydavateľskej činnosti a na zlepšenie študijného a formačného prostredia seminaristov. Formulár vyhlásenia  je možné nájsť na stránke kňazského seminára: www.ksnr.sk. Činnosť kňazského seminára je možné podporiť aj priamo prostredníctvom bankového účtu: SK02 0200 0000 0035 4457 2553.