Začína sa Týždeň modlitieb za duchovné povolania

Liturgický kalendár:
Po: Sv. Stanislava, biskupa a mučeníka, spomienka
Ut- So: Féria
Ne: Štvrtá veľkonočná nedeľa

Úmysly sv. omší 11.-17.4. 2016:

DEŇ DÁTUM HODINA ÚMYSEL
Po: 11.4. 18 00 Poďakovanie Pánu Bohu za 60 r. života Jozefa
Ut: 12.4. 18 00 + Jarolím Štefanka a dcéra Anna, 2. výročie
St: 13.4. 18 00 Poďakovanie Pánu Bohu za 70 r. života Dušana
Št: 14.4. 18 00 + Matilda Lauková, 1. výročie
Pi: 15.4. 18 00 Za zdravie a Božie požehnanie pre spevákov, hudobníkov a žalmistov
So: 16.4. 15 00 Sobáš so sv. omšou: Peter Bojda- Veronika Jančiková
Ne: 17.4. 8 00 Za farníkov
Ne: 17.4. 10 00 + Ľudovít Broďáni, syn Jaroslav a vnučka Ľubica

Výsledok zbierky:
Minulý týždeň bola zbierka pre prenasledovaných kresťanov. Vyzbieralo sa 510 Eur.

Zbierka na seminár:
Dnes je Zbierka na seminár. Aj keď podľa správnosti by mala byť až o týždeň na 4. veľkonočnú nedeľu. Za vaše milodary na podporu budúcich kňazov vám vopred vyslovujem úprimné Pán Boh zaplať.

Ohlášky:
Sviatosť manželstva chcú prijať:
Peter Bojda, podnikateľ, katolík, syn Petra a Ľudmily, rod. Slimákovej, bývajúci v Lužiankach a
Veronika Jančiková, asistentka manažéra, katolíčka, dcéra Jozefa a Márie, rod. Dubeňovej, bývajúca v Lužiankach. Kto by vedel o nejakej cirkevnoprávnej prekážke, nech to nahlási na fare.

Prvé Erko-stretko pre deti:
Pozývame všetky deti bez ohľadu na vek na detské spoločenstvo Erko. Na pravidelných Erko-stretkách sa budú deti hrať, tancovať, spievať, spoznávať nové veci a zároveň aj prehlbovať svoj vzťah s Bohom. Najbližšie a prvé Erko-stretko bude už tento piatok 15.4. o 16 00 hod. na fare. Tešia sa na vás vaše animátorky Miška a Alica. Pozrite si o tom plagátik na nástenke.
Zajtra bude opäť sv. omša za účasti detí. Pozývam Vás na ňu.

Plagát o projektoch Charity:
Na nástenke sa nachádza prehľadný plagát, kde si môžete pozrieť, kde všade na Blízkom východe pomáha naša Slovenská katolícka charita.

Pútnické miesto Skalka:
Pútnické miesto Skalka pri Trenčíne, pútnické miesto NR diecézy, Vás v mimoriadnom svätom roku milosrdenstva pozýva putovať k svätej bráne milosrdenstva v jubilejnom kostole sv. Andreja-Svorada a Beňadika. Podrobný program pútí od apríla do septembra 2016 na Skalke nájdete na plagáte na nástenke.

Putujte domov k Matke:
Podobne Vás na rôzne púte pozýva Národná Svätyňa Bazilika Sedembolestnej Panny Márie Šaštín-Stráže. Podrobný zoznam pútí nájdete tiež na nástenke.

Trilógia obrazov:
Máte možnosť si za 9 Eur kúpiť trilógiu obrazov priamo zo Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakowe-Lagiewnikách. Na obrazoch je znázornené Božie milosrdenstvo, sv. sestra Faustína Kowalská a sv. Ján Pavol II.

Týždeň modlitieb za duchovné povolania:
Keďže máme tento Týždeň modlitieb za duchovné povolania, tak pred každou sv. omšou po modlitbe ruženca ešte pripojíme krátku modlitbu za duchovné povolania, a to zvlášť z našej farnosti. Je to moja hlboká túžba, aby sa po storočiach našiel niekto z Lužianok, čo by pocítil Božie povolanie a rozhodol sa slúžiť Bohu a ľuďom ako Kristov kňaz.

Biblická nedeľa:
Dnešná nedeľa sa nazýva aj Biblická nedeľa. Dostal som veľmi bohatý materiál, v ktorom sú podrobne vysvetlené všetky tri dnešné čítania a žalm. Na dnešnej homílii som nepoužil z toho nič, hovoril som z hlavy a od srdca “len” svoje vlastné originálne myšlienky. Tieto komentáre k čítaniam sú totiž príliš dlhé, ale chcel by som vás obohatiť o krásne myšlienky. A preto ich uverejňujem. Nájdete to všetko na našej webovej stránke farnosti www.luzianky.nrb.sk

Informačný servis nitrianskej diecézy