FARSKÉ OZNAMY

LITURGICKÝ KALENDÁR A ÚMYSLY SV. OMŠÍ   18. – 25. 04. 2021

18.04. Nedeľa   3. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA
10:00 cez YouTube   + Pavlína Peťovská, mesačná sv. omša
Po sv. omši do 11:45   Priebežné podávanie Eucharistie
19.04. Pondelok   Pondelok po 3. Veľkonočnej nedeli
súkromná + Jozef Hegglin, kňaz
20.04. Utorok   Utorok po 3. Veľkonočnej nedeli
18:00   + Mária Mikulášiková
21.04. Streda   Streda po 3. Veľkonočnej nedeli
06:30   + Ladislav a Filoména
22.04. Štvrtok   Štvrtok po 3. Veľkonočnej nedeli
18:00 aj s adoráciou cez YouTube   + Jozef Jančík, mesačná sv. omša
Po sv. omši do 19:30   Priebežné podávanie Eucharistie
23.04. Piatok   Sv. Vojtecha, biskupa a mučeníka
súkromná   + Peter Vereš, 19. výročie
24.04. Sobota   Sobota po 3. Veľkonočnej nedeli
18:00   + Mária Čáporová, 5. výročie, manžel František Čápora,

Jozef a Mária Obertoví

25.04. Nedeľa   4. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA – Nedeľa Dobrého pastiera
08:00

10:00 cez YouTube

  Za farníkov

+ Viliam Paulis, mesačná sv. omša

Po sv. omši do 11:30   Priebežné podávanie Eucharistie

Začína sa Týždeň modlitieb za duchovné povolania. Myslime na tento úmysel vo svojich modlitbách. Na budúcu nedeľu bude zbierka na kňazský seminár.

V sobotu 24.04.2021 o 11:00 bude vysviacka nitrianskeho pomocného biskupa Mons. Petra Beňa v areáli pri Diecéznej svätyni na Skalke pri Trenčíne, ktorú môžeme sledovať prostredníctvom Tv LUX a Rádia LUMEN. Sprevádzajme ho tiež svojimi modlitbami.

Od 19.04.2021 je povolené sláviť verejné sv. omše pri dodržaní prísnych protipandemických opatrení, s obmedzeným počtom ľudí (1 osoba na 15m2). Do nášho kostola tak môže prísť na jednu sv. omšu celkom 26 ľudí vrátane kňaza a asistencie. Prosím, aby bola uprednostnená rodina, ktorá má zapísaný úmysel sv. omše. Kostol sa bude otvárať 15 minút pred sv. omšou a čas do sv. omše môžeme využiť tichou modlitbou. Pri vstupe do kostola si treba zobrať kartičku s číslom a zaujať označené miesto v kostole.

Sv. omše vo štvrtok o 18:00 a v nedeľu o 10:00 budú tento týždeň ešte vysielané a po nich budem približne pol hodinu podávať Sväté Prijímanie – Eucharistiu.

Ďakujem vám, ktorí ste finančne prispeli na potreby farnosti osobne alebo na účet spolu sumou 235,-€. Nech vám to zmŕtvychvstalý Pán odmení mnohorakými milosťami.