FARSKÉ OZNAMY

LITURGICKÝ KALENDÁR A ÚMYSLY SV. OMŠÍ   24. – 31. 10. 2021

24. 10. Nedeľa 30. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ – Misijná nedeľa
08:00

10:00

Za farníkov

+ Viliam Paulis, 1. výročie

25. 10. Pondelok Sv. Maura, biskupa, ľubovoľná spomienka
súkromná    Poďakovanie za 34 rokov manželstva Ľuboša a Ľubice
26. 10. Utorok Féria
18:00 + Anna Kamenická, mesačná sv. omša
   27. 10. Streda Féria
06:30 + z rod. Matečkovej, Solgajovej, Miklošíkovej a Nemčekovej
28. 10. Štvrtok SV. ŠIMONA A JÚDU, APOŠTOLOV, sviatok
18:00 + Ján Hrnčár, mesačná sv. omša
29. 10. Piatok Féria
18:00 + Dominik a Emília Oborčokoví
30. 10. Sobota Panny Márie v sobotu / vigília nedele
18:00 + Helena Lehocká
31. 10. Nedeľa 31. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
08:00

10:00

Za farníkov

+ František, rodičia z oboch strán a svat František

 

Dnes je Svetový deň misií – Misijná nedeľa. Po sv. omšiach bude celoslovenská zbierka na misie. Na Slovensku je zvlášť venovaná farnostiam v Keni, ktoré sú najviac postihnuté chudobou a suchom. Misijná zbierka je najväčšou akciou solidarity na celom svete. Za vaše milodary srdečne Pán Boh zaplať.

Fórum života organizuje Sviečku za nenarodené deti s mottom: Rozsvieťme Slovensko! Preto nás pozýva v čase okolo 2. novembra k modlitbe a k zapáleniu sviečky za nenarodené deti v oknách domov, na cintorínoch alebo pri pamätníkoch nenarodeným deťom. Sviečku si môžete zakúpiť v zadnej časti kostola – cena malej plastovej je 1 euro a sklenenej voňavej je 5 eur. Je možné sviečku zapáliť aj online na stránke www.sviecka.forumzivota.sk. Kúpou sviečky podporíte činnosť a projekty Fóra života, ktoré vyslovuje úprimné poďakovanie.

Dbajme na to, aby sme správne a s úctou prijímali Eucharistiu do sŕdc cez ruky. Pristupujme na sv. prijímanie v dvojstupe, dajme si dole rúško či respirátor, nemajme nič v rukách, položme si dlaň na dlaň, druhou rukou prijmime Eucharistiu pred kňazom tvárou k oltáru a ak nám zostala nejaká čiastočka Eucharistie na ruke, s úctou prijmime aj ju. Nemáme sa kam ponáhľať.

Na budúcu nedeľu sa v noci o 3:00 hod. mení čas na 2:00 hod. stredoeurópskeho času.