FARSKÉ OZNAMY

LITURGICKÝ KALENDÁR A ÚMYSLY SV. OMŠÍ  29. 10. – 05. 11. 2023

29. 10. Nedeľa 30. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
08:00

10:00

Za zdravie a Božiu pomoc pre rodiny

Za farníkov

30. 10. Pondelok Sv. Jána Kapistránskeho, kňaza, ľubovoľná spomienka
súkromná + Vojtech Lauko
31. 10. Utorok Féria / Vigília z nasledujúcej slávnosti
18:00

 

+ Michal Buch, nedožitých 60 rokov

Po sv. omši adorácia do 24:00 za pretrhnutie moci zla vo svete

01. 11. Streda VŠETKÝCH  SVÄTÝCH, slávnosť
08:00

10:00

 

15:00

Za farníkov

+ Vojtech a Emília Škoricoví, dcéra Marta, starí rodičia z oboch strán a zosnulí z rodiny Fúskovej

Pobožnosť s požehnaním nového kríža na Korytove

02. 11. Štvrtok SPOMIENKA  NA  VŠETKÝCH  ZOSNULÝCH  VERIACICH
06:30

18:00

 

+ Veronika Teplanská

Za zosnulých z farnosti, ktorí zomreli za posledný rok

Po večernej sv. omši procesia na hlavný cintorín

03. 11. Piatok Prvý piatok – O Najsvätejšom Srdci Ježišovom
16:30

18:00

 

eRko-stretko pre deti na fare

+ František a Irena Lacuškoví

Po sv. omši prvopiatková pobožnosť

04. 11. Sobota Sv. Karola Boromejského, biskupa, sviatok
08:00

 

+ Vilma Peťovská, mesačná sv. omša

Po sv. omši prvosobotná pobožnosť

05. 11. Nedeľa 31. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
08:00

 

10:00

Poďakovanie za 80 rokov života Márie

Po prvej sv. omši prvonedeľná Eucharistická adorácia

+ Ladislav Bíro, 1. výročie

 

Pozývam nás všetkých, aby sme deň pred sviatkom Všetkých svätých, teda utorok 31.10. prežili v modlitbe, pôste a pokání za mier vo sveteza odčiňovanie zvráteností magických vplyvov. Odporúčam zrieknuť sa mäsa, sladkostí, alkoholu, sledovania televízie a iných radostí.

V stredu, na sviatok Všetkých Svätých, bude o 15:00 hod. pobožnosť na korytovskom cintoríne spojená s požehnaním nového kríža. Od poobedia do 08.11. večera môžeme získať každý deň úplné odpustky pre duše v očistci pri splnení už známych podmienok – svätá spoveď (jedna stačí na všetky odpustky), sväté prijímanie (v daný deň), návšteva cintorína, úmysel získať odpustky, snaha vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu (aj všednému) a modlitby Otče náš, Verím v Boha a na úmysel Svätého Otca (Otče náš, Zdravas´ Mária a Sláva Otcu). Využime tento posvätný čas na pomoc neviditeľným ale reálnym trpiacim dušiam.

V týždni máme prvý piatok v mesiaci. Spovedať budem hodinu pred večernými sv. omšami, inak polhodinu pred sv. omšou. Nahlásených chorých navštívim v piatok doobeda.

Ďakujem vám za milodary. Pre potreby farnosti ste za uplynulý týždeň prispeli sumou 270,-€ a v zbierke na misie sumou 400,-€. Nech dobrotivý Pán odmení vašu štedrosť!

V zadnej časti kostola si môžete zakúpiť Sviečku za nenarodené deti (plastová 2€, sklenená 5€). Kúpou sviečky podporíte činnosť a projekty Fóra života, ktoré vyslovuje úprimné poďakovanie.

V utorok 31.10.2023 sa o 18:00 hod. uskutoční Koncert gregoriánskeho chorálu pre Arménsko v Katedrále sv. Emeráma v Nitre. Vstup je voľný a všetci sme srdečne pozvaní.

Informačný servis nitrianskej diecézy