FARSKÉ OZNAMY

LITURGICKÝ KALENDÁR A ÚMYSLY SV. OMŠÍ   31. 10. – 07. 11. 2021

31. 10. Nedeľa 31. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
08:00

10:00

+ Dominik a Emília Oborčokoví

+ František, rodičia z oboch strán a svat František

01. 11. Pondelok VŠETKÝCH SVÄTÝCH, slávnosť
08:00

10:00

15:00

+ Irena a Ladislav Steinemannoví

Za farníkov

Pobožnosť na cintoríne s požehnaním obnoveného kríža

02. 11. Utorok SPOMIENKA NA VŠETKÝCH ZOSNULÝCH VERIACICH
06:30

18:00

Za duše v očistci

+ Eva Kollerová, 3. výročie

   03. 11. Streda Féria
06:30 + Jozef Králik
04. 11. Štvrtok Sv. Karola Boromejského, biskupa, spomienka
18:00 + Emil a Anna Ďuranoví a zosnulé deti
05. 11. Piatok Prvý piatok – O Najsvätejšom Srdci Ježišovom
18:00 + Imrich a syn Jozef
06. 11. Sobota Panny Márie v sobotu / vigília nedele
18:00 + Ján Beger, 5. výročie a rodičia Michal a Alžbeta Begeroví
07. 11. Nedeľa 32. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
08:00

10:00

+ Peter Varga, 1. výročie

Za farníkov

V zbierke na misie sme prispeli sumou 640,-€. Ružencové spoločenstvo z toho prispelo sumou 50,-€. Za vaše milodary srdečne Pán Boh zaplať.

V pondelok na sviatok Všetkých Svätých bude o 15:00 hod. pobožnosť na hlavnom cintoríne spojená s požehnaním obnoveného hlavného kríža. Od poobedia do 8.11. večera môžeme získať každý deň úplné odpustky pre duše v očistci pri splnení už známych podmienok – svätá spoveď (jedna stačí na všetky odpustky), sväté prijímanie (v daný deň), návšteva cintorína, úmysel získať odpustky, snaha vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu (aj všednému) a modlitby Otče náš, Verím v Boha a na úmysel Svätého Otca (Otče náš, Zdravas´ Mária a Sláva Otcu). Využime tento posvätný čas na pomoc neviditeľným ale reálnym trpiacim dušiam.

V týždni máme prvý piatok v mesiaci. Spovedať budem hodinu pred večernými sv. omšami, inak polhodinu pred sv. omšami. Chorých prídem vyspovedať v piatok od 9:00. Na budúcu nedeľu bude na konci sv. omše o 8:00 hod. krátka prvonedeľná Eucharistická poklona.

V utorok majú stretnutie birmovanci skupiny č. 3, v piatok birmovanci skupín č. 1, 2 a 4. V piatok sa posvätný ruženec budú predmodlievať birmovanci zo skupiny č. 2.

V zadnej časti kostola si môžete zakúpiť Sviečku za nenarodené deti. Kúpou sviečky podporíte činnosť a projekty Fóra života, ktoré vyslovuje úprimné poďakovanie.

Vdp. Peter Mihálik ďakuje všetkým za kondolencie aj za prítomnosť na pohrebe jeho otca.