FARSKÉ OZNAMY

LITURGICKÝ KALENDÁR A ÚMYSLY SV. OMŠÍ  05. – 12. 11. 2023

05. 11. Nedeľa 31. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
08:00

 

10:00

Poďakovanie za 80 rokov života Márie

Po prvej sv. omši prvonedeľná Eucharistická adorácia

+ Ladislav Bíro, 1. výročie

06. 11. Pondelok Féria
18:00 + Oľga Balková
07. 11. Utorok Féria
18:00 + Irena a Ladislav Steinemannoví
08. 11. Streda Féria
06:30 + Teofil Čurgali, mesačná sv. omša, rodičia a brat
09. 11. Štvrtok VÝROČIE POSVIACKY LATERÁNSKEJ BAZILIKY, sviatok
súkromná Na úmysel celebranta
10. 11. Piatok Sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi, spomienka
18:00 + rodičia Ivančíkoví, Bojdoví, Bardoňoví
11. 11. Sobota Sv. Martina z Tours, biskupa, spomienka
08:00 + Gracián a rodičia
12. 11. Nedeľa 32. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
08:00

10:00

Za farníkov

+ Magdaléna, mesačná sv. omša

Nasledujúci týždeň idem na duchovné cvičenia pre kňazov. Prosím vás o modlitby za nás, aby sme načerpali pre svoj duchovný život potrebné milosti, aby sme tak dokázali lepšie slúžiť. V prípade potreby, prosím, kontaktujte pána dekana Romana Gallasa, farára v Zbehoch: 037/779 30 53, 0917/611 495.

Ďakujem pánovi starostovi Jozefovi Bojdovi, pánovi Milanovi Cabánekovi a iným zainteresovaným šikovným ľuďom za zrealizovanie výmeny kríža a obnovenie sochy Krista na ňom na korytovskom cintoríne. Kríž sme požehnali 01.11.2023. Ďakujem našim obecným policajtom, ktorí nás sprevádzali počas procesie z kostola na hlavný cintorín 02.11.2023.

Keďže do 08.11. vrátane môžeme získať každý deň úplné odpustky pre duše v očistci a jednou z podmienok je aj sväté prijímanie, v pondelok bude sv. omša o 18:00 hod.

Ďakujem vám za milodary. Pre potreby farnosti ste za uplynulý týždeň prispeli sumou 385,-€. Nech dobrotivý Pán odmení vašu štedrosť!

Pozývam nás všetkých do 33-dňovej prípravy k zasväteniu sa Najsvätejšej Trojici prostredníctvom Panny Márie. Táto príprava začína dnes 05.11. a končí na slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie 08.12. Využime tento čas, kedy sa bude obnovovať presbytérium v našom kostole, aby Pán obnovoval nás, naše manželstvá, rodiny i celú farnosť. Denné texty môžete nájsť na www.svetlomariino.sk, alebo ich dostávať elektronicky. V tlačenej forme budú dnes o 15:00 hod. v predsieni kostola. Ak by sa vám nepodarilo inak, modlite sa denne aspoň jeden desiatok posvätného ruženca: „Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.“

Nitrianska diecéza v duchu intencií Svätého Otca Františka organizuje v sobotu pred Nedeľou Krista Kráľa, t.j. 25. novembra 2023, stretnutie mladých Nitrianskej diecézy so svojimi otcami biskupmi pod názvom „P.S. – Tak Predsa Si Kráľ“. Stretnutie sa uskutoční v priestoroch Gymnázia sv. Cyrila a Metoda na Farskej ulici v Nitre a bude sa konať v čase od 9:00 do 16:00 hod. Záujemcovia z radov mládeže od 15 rokov a tých, ktorí sa pripravujú na prijatie Sviatosti birmovania sa môžu prihlasovať prostredníctvom FB stránky „Mládež Nitrianskej diecézy“, kde nájdu prihlasovací formulár, do nedele 19. novembra 2023.

Informačný servis nitrianskej diecézy