FARSKÉ OZNAMY

LITURGICKÝ KALENDÁR A ÚMYSLY SV. OMŠÍ   07. – 14. 11. 2021

 

07. 11. Nedeľa 32. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
08:00

 

10:00

+ Peter Varga, 1. výročie

Prvonedeľná Eucharistická adorácia

Za farníkov

08. 11. Pondelok Féria
súkromná + Helena Nováková, mesačná sv. omša a vnuk Peter
09. 11. Utorok VÝROČIE POSVIACKY LATERÁNSKEJ BAZILIKY, sviatok
18:00 + Jozef, Milan a Anna, mesačná sv. omša
   10. 11. Streda Sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi, spomienka
06:30 + z rodiny Orlíčkovej a Peťovskej
11. 11. Štvrtok Sv. Martina z Tours, biskupa, spomienka
18:00 + Gracián
12. 11. Piatok Sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka, spomienka
18:00 + z rodiny Rehákovej
13. 11. Sobota Panny Márie v sobotu / vigília nedele
18:00 + Štefan Hudec, mesačná sv. omša
14. 11. Nedeľa 33. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
08:00

10:00

Za farníkov

+ Rudolf Kellner, 30. výročie, Otília a rodičia z oboch strán

 

Ďakujem všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom slúžite v kostole, okolo kostola, na fare a okolo fary. Nech vás dobrotivý Pán Boh za to odmení a posilní svojimi milosťami.

Aj v tomto roku sa pod vedením eRka uskutoční ďalší, tentoraz už 27. ročník Dobrej noviny, ktorého mottom sú slová: „Poďme niečo dobré podniknúť“.

V dňoch 10.-12. decembra 2021 sa v Rodinkove v Belušských Slatinách uskutoční duchovná obnova rozVEDENÍ k BOHU I. Duchovná obnova je určená pre tých, ktorí po rozvode žijú sami. Prihlásiť sa je možné cez prihlasovací formulár, ktorý je zverejnený na internetovej stránke Rodinkova. Na duchovnú obnovu je možné prísť aj s deťmi. Obnova sa uskutoční v režime OTP.