FARSKÉ OZNAMY

LITURGICKÝ KALENDÁR A ÚMYSLY SV. OMŠÍ  06. – 13. 11. 2022

06. 11. Nedeľa 32. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
08:00

 

10:00

Za farníkov

Po prvej sv. omši prvonedeľná Eucharistická poklona

+ Zosnulí z rodiny Sýkorovej

07. 11. Pondelok Féria
18:00

súkromná

Rozdávanie sv. prijímania bez sv. omše

Za farníkov

08. 11. Utorok Féria
14:30 + Ladislav Bíro, pohrebná sv. omša
09. 11. Streda VÝROČIE POSVIACKY LATERÁNSKEJ BAZILIKY, sviatok
súkromná Na úmysel celebranta
10. 11. Štvrtok Sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi, spomienka
súkromná Na úmysel celebranta
11. 11. Piatok Sv. Martina z Tours, biskupa, spomienka
18:00 + Jozef Minár a Jozef Krajčovič
12. 11. Sobota Sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka, spomienka
08:00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Martu
13. 11. Nedeľa 33. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
08:00

10:00

+ Božena Cabáneková, mesačná sv. omša

+ Pavol a Júlia Lavoví

 

Nasledujúci týždeň idem na duchovné cvičenia pre kňazov. Prosím vás o modlitby za nás, aby sme načerpali pre svoj duchovný život potrebné milosti, aby sme tak dokázali lepšie slúžiť. V prípade potreby, prosím, kontaktujte pána dekana Romana Gallasa, farára v Zbehoch: 037/779 30 53, 0917/611 495.

Ďakujem pánovi Milanovi Cabánekovi a pánovi starostovi Jozefovi Bojdovi za zrealizovanie výmeny hlavného kríža na novom cintoríne. Kríž je už požehnaný od 01.11.2022. Ďakujem našim policajtom, ktorí nás chránili počas procesie z kostola na hlavný cintorín 02.11.2022.

Keďže do 08.11. vrátane môžeme získať každý deň úplné odpustky pre duše v očistci a jednou z podmienok je sväté prijímanie v daný deň, v pondelok bude náš akolyta podávať sv. prijímanie mimo sv. omše o 18:00 hod.

V piatok bude na fare eRko–stretko o 16:00 hod. určené pre deti od 6 rokov.

Ďakujem vám za milodary. Pre potreby farnosti ste za uplynulý týždeň prispeli sumou 455,-€. Nech dobrotivý Pán odmení vašu štedrosť!

Informačný servis nitrianskej diecézy