FARSKÉ OZNAMY

LITURGICKÝ KALENDÁR A ÚMYSLY SV. OMŠÍ  12. – 19. 11. 2023

12. 11. Nedeľa 32. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
08:00

10:00

+ Simona Rácová, 5. výročie

+ Magdaléna, mesačná sv. omša

13. 11. Pondelok Féria
súkromná + Emília a Štefan Hruškoví, rodičia z oboch strán a sestra Júlia
14. 11. Utorok Féria
14:00

18:00

+ Štefan Savov – pohreb Kajsa bez sv. omše

+ Milan Golema, Štefan Savov

15. 11. Streda Sv. Alberta Veľkého, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka
06:30 + z rodiny Peťovskej a Orlíčkovej
16. 11. Štvrtok Sv. Margity Škótskej, ľubovoľná spomienka
18:00

 

Za uzdravenie Zuzany

Po sv. omši moderovaná Eucharistická adorácia

17. 11. Piatok Sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky, spomienka
16:30

18:00

eRko-stretko pre deti na fare

+ Jozef Minár a Jozef Krajčovič

18. 11. Sobota Preblahoslavenej Panny Márie, ľubovoľná spomienka
08:00 + Anna a Milan Billoví, deti a rodičia
19. 11. Nedeľa 33. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Po sv. omšiach zbierka na obnovenie presbytéria kostola

08:00

10:00

+ Peter Drahoš

+ Anna Alchusová, 3. výročie a Ján Šupka

 

Ďakujem vám za vašu modlitbovú podporu počas mojich duchovných cvičení na Velehrade.

V pondelok 13.11. sa začnú práce na prerábaní presbytéria kostola. Skôr ako sa položí nová podlaha na pôvodnú, skryjú sa trubky kúrenia, vyrežú sa drážky pre vstupy na elektrinu a ozvučenie a zdemontuje sa terajší obetný stôl. Po sv. omšiach na budúcu nedeľu bude zbierka na tento účel. Za vaše milodary vyslovujem vopred Pán Boh zaplať!

Od minulej nedele prebieha 33-dňová príprava k zasväteniu sa Najsvätejšej Trojici prostredníctvom Panny Márie. Využime tento čas, kedy sa bude obnovovať presbytérium v našom kostole, aby Pán obnovoval nás, naše manželstvá, rodiny i celú farnosť. Denné texty môžete nájsť na www.svetlomariino.sk, alebo ich dostávať elektronicky. V tlačenej forme sú v predsieni kostola. Ak by sa minuli, napíšte sa, prosím, na papier v predsieni do zoznamu a o 15:00 hod. tam budú. Ak by sa vám nepodarilo inak, prosím, modlite sa denne aspoň jeden desiatok posvätného ruženca: „Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.“ Ďakujem, že ste prijali moje pozvanie do tejto spoločno-individuálnej duchovnej prípravy.

Ďakujem vám za milodary. Pre potreby farnosti ste za uplynulý týždeň prispeli sumou 300,-€. Nech dobrotivý Pán odmení vašu štedrosť!

Informačný servis nitrianskej diecézy