FARSKÉ OZNAMY

LITURGICKÝ KALENDÁR A ÚMYSLY SV. OMŠÍ   14. – 21. 11. 2021

 

14. 11. Nedeľa 33. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
08:00

10:00

Za farníkov

+ Rudolf Kellner, 30. výročie, manželka Otília a ich rodičia

15. 11. Pondelok Sv. Alberta Veľkého, biskupa a učiteľa Cirkvi, ľub. spom.
súkromná Na úmysel ordinára
16. 11. Utorok Sv. Margity Škótskej, ľubovoľná spomienka
18:00 + Mária Ábelová, mesačná sv. omša
   17. 11. Streda Sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky, spomienka
06:30 + Anna Ďuranová, mesačná sv. omša
18. 11. Štvrtok Féria
18:00 + Jozef Krajčovič a Jozef Minár
19. 11. Piatok Féria
18:00 + Joachim Popelka, Alžbeta Popelková (nedožitých 100 rokov) a rodičia z oboch strán
20. 11. Sobota VÝROČIE POSVIACKY KATEDRÁLNEHO CHRÁMU SVÄTÉHO EMERÁMA, sviatok v nitrianskej diecéze / vigília nedele
18:00 + Anna Alchusová, výročná sv. omša
21. 11. Nedeľa 34. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ – KRISTA KRÁĽA
08:00

10:00

Za dar viery pre Jozefa

Za farníkov

 

Ďakujem všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomáhate službou v kostole, okolo kostola, na fare a okolo fary. Nech vás dobrotivý Pán Boh za to odmení a posilní svojimi milosťami.

V utorok po večernej sv. omši majú stretnutie birmovanci skupiny č. 3, v piatok birmovanci skupín č. 1, 2 a 4.

Na budúcu nedeľu Krista Kráľa bude po obidvoch sv. omšiach modlitba zasvätenia ľudského pokolenia Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu počas krátkej Eucharistickej adorácie. Kto sa zúčastní tejto modlitby, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.

Pripomínam, že do konca novembra môžeme získať aj odpustky pre duše v očistci.