FARSKÉ OZNAMY

LITURGICKÝ KALENDÁR A ÚMYSLY SV. OMŠÍ  13. – 20. 11. 2022

13. 11. Nedeľa 33. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
08:00

10:00

+ Božena Cabáneková, mesačná sv. omša

+ Pavol a Júlia Lavoví

14. 11. Pondelok Féria
súkromná Za farníkov
15. 11. Utorok Féria
18:00 + Vladimír Staňo, mesačná sv. omša
16. 11. Streda Féria
06:30 + Gracián
17. 11. Štvrtok Sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky, spomienka
18:00

18:30

+ Milan a Anna Billoví

Mládežnícka adorácia

18. 11. Piatok Féria
18:00

19:00

+ Adela Mikulášiková, mesačná sv. omša

Mládežnícke stretko

19. 11. Sobota Preblahoslavenej Panny Márie, ľubovoľná spomienka
08:00 + Jozef Pavlis, 30. výročie a manželka Amália
20. 11. Nedeľa 34. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

NÁŠHO PÁNA JEŽIŠA KRISTA, KRÁĽA NEBA I ZEME

08:00

10:00

+ Ján Beger, 6. výročie a rodičia

+ Ján Šupka a manželka Zlatica

 

Ďakujem vám za modlitbovú podporu počas duchovných cvičení pre kňazov, ktoré som absolvoval v uplynulom týždni spolu s inými kňazmi na Velehrade.

V dňoch 14. – 20. novembra 2022 sa na Slovensku uskutoční Týždeň Cirkvi pre mládež. Viacero organizácií pracujúcich s mládežou a farností chystá v tomto týždni aktivity pre mladých ľudí, ktoré možno nájsť na stránke https://erko.sk/tyzdenpremladez. V našej farnosti bude takto ladená štvrtková adorácia a v piatok bude na fare o 19:00 hod. mládežnícke stretko. Zároveň nás všetkých pozývam v tomto týždni k vrúcnejšej modlitbe za mladých ľudí.

Ďakujem vám za milodary. Pre potreby farnosti ste za uplynulý týždeň prispeli sumou 250,-€. Nech dobrotivý Pán odmení vašu štedrosť!

Informačný servis nitrianskej diecézy