FARSKÉ OZNAMY

LITURGICKÝ KALENDÁR A ÚMYSLY SV. OMŠÍ  19. – 26. 11. 2023

19. 11. Nedeľa 33. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Po sv. omšiach zbierka na obnovenie presbytéria kostola

08:00

10:00

+ Peter Drahoš

+ Anna Alchusová, 3. výročie a Ján Šupka

20. 11. Pondelok Féria
súkromná Poďakovanie za 90 rokov života Moniky
21. 11. Utorok Obetovanie Panny Márie, spomienka
18:00 + Ján Hotový, mesačná sv. omša
22. 11. Streda Sv. Cecílie, panny a mučenice, spomienka
06:30 + z rodiny Schwarcovej a Štefankovej
23. 11. Štvrtok Féria
18:00

 

+ z rodiny Rehákovej

Po sv. omši Eucharistická adorácia mladých za mladých

24. 11. Piatok Sv. Ondreja Dung-Laka, kňaza a spol. mučeníkov, spomienka
18:00 + Marián Buch, súrodenci a rodičia
25. 11. Sobota Sv. Kataríny Alexandrijskej, panny a mučenice, spomienka
08:00 + Dušan Vindiš, mesačná sv. omša
26. 11. Nedeľa 34. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

NÁŠHO  PÁNA  JEŽIŠA  KRISTA,  KRÁĽA  NEBA  I ZEME

Po sv. omšiach zasvätenie Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu

08:00

10:00

+ Terézia Kováčová, mesačná sv. omša

Za farníkov

V pondelok sa začali práce na prerábaní presbytéria kostolazajtra budú pokračovať postupným položením dlažby. Dnes po sv. omšiach bude zbierka na tento účel. Za vašu štedrosť v milodaroch vyslovujem vopred Pán Boh zaplať!

Dnes začína tretí týždeň 33-dňovej prípravy k zasväteniu sa Najsvätejšej Trojici prostredníctvom Panny Márie. Využime tento čas, kedy sa obnovuje presbytérium v našom kostole, aby Pán obnovoval nás, naše manželstvá, rodiny i celú farnosť. Denné texty môžete nájsť na www.svetlomariino.sk. V tlačenej forme sú v predsieni kostola. Ak by sa vám nepodarilo inak, prosím, modlite sa denne aspoň jeden desiatok posvätného ruženca: „Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.“ Ďakujem, že ste prijali moje pozvanie do tejto spoločno-individuálnej duchovnej prípravy.

Ďakujem vám za milodary. Pre potreby farnosti ste za uplynulý týždeň prispeli sumou 290,-€. Nech vás dobrotivý Pán za to odmení!

Pápežská nadácia ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi organizuje celosvetovú kampaň Červená streda, ktorá sa uskutoční 22. novembra. Jej cieľom je zvýšiť povedomie o súčasnom prenasledovaní kresťanov v rôznych častiach sveta. Zapojiť sa do tejto kampane môžeme napr. modlitbou krížovej cesty alebo posvätného ruženca za prenasledovaných kresťanov, nosením červeného odevu alebo inými spôsobmi. Viac informácii na plagáte, letákoch a  www.cervenastreda.sk.

Informačný servis nitrianskej diecézy