FARSKÉ OZNAMY

LITURGICKÝ KALENDÁR A ÚMYSLY SV. OMŠÍ   21. – 28. 11. 2021

21. 11. Nedeľa 34. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ – KRISTA KRÁĽA
08:00

10:00

Za dar viery pre Jozefa

Za farníkov

22. 11. Pondelok Sv. Cecílie, panny a mučenice, spomienka
Súkromná Za uzdravenie Moniky a Petry
23. 11. Utorok Sv. Klimenta I., pápeža a mučeníka, ľubovoľná  spomienka
18:00 + Anna Kamenická, mesačná sv. omša
   24. 11. Streda Sv. Ondreja Dung-Laka, kňaza, a spoločníkov mučeníkov, spomienka
06:30 + z rodiny Pavlíkovej
25. 11. Štvrtok Sv. Kataríny Alexandrijskej, panny a mučenice, ľub. spom.
18:00 + z rodiny Buchovej
26. 11. Piatok Vigília nasledujúcej slávnosti
18:00 + Milan Billa a Jana Billová
27. 11. Sobota VÝROČIE POSVIACKY FARSKÉHO CHRÁMU NARODENIA PANNY MÁRIE, slávnosť v Lužiankach / vigília nedele
18:00 + Štefan Hruška
28. 11. Nedeľa 1. ADVENTNÁ NEDEĽA
08:00

10:00

+ Ján Hrnčár, mesačná sv. omša

Za farníkov

 

Od 22. novembra 2021 platia nové pravidlá účasti na bohoslužbách podľa Covid-automatu. Do kostola na sv. omšu môže prísť naraz len 100 ľudí v režime „OP“ s daným potvrdením:

  • Kompletne zaočkované osoby po dobu 1 roka od kompletného zaočkovania (s platným Covid-Passom).
  • Osoby po potvrdenom prekonaní ochorenia COVID-19 (musia mať doklad RT-PCR2 o prekonaní), sa môžu zúčastňovať do 180 dní od prekonania.
  • Zároveň, osoby po prekonaní COVID-19 sa môžu zúčastňovať až po dobu 1 roka od jeho prekonania, ak majú aspoň jednu dávku vakcíny (a vakcína musela byť podaná do 180 dní od prekonania potvrdeného RT-PCR3).
  • Deti mladšie ako 2 roky sa môžu zúčastniť bez podmienok.
  • Deti vo veku 2-12 rokov sa môžu zúčastniť s testom (48h Ag, 72h PCR/LAMP).

Nezaočkovaným osobám ponúkam individuálnu pastoračnú starostlivosť po dohode mimo sv. omší (sv. spoveď, sv. prijímanie, a.i.).

Ak budú v kostole v režime OP osoby, ktoré režimu OP nezodpovedajú, môžu tieto osoby pri kontrole štátnymi úradmi dostať pokutu. A pokuta v takom prípade hrozí aj farnosti.

Pre toho, kto sa nemôže zúčastniť na sv. omši v nedeľu a v prikázaný sviatok kvôli obmedzeniam vyplývajúcim z Covid-automatu, platí dišpenz od fyzickej účasti.

 

Končí sa liturgický rok „B“, na budúcu sobotu večer začíname liturgický rok „C“ adventným obdobím. Počas sv. omší (v sobotu alebo v nedeľu) budem požehnávať adventné vence, ktoré si môžete priniesť.

V sobotu slávime Výročie posviacky farského kostola. Keďže večerná sv. omša bude z nasledujúcej nedele, sv. omša v piatok bude z tejto slávnosti, počas ktorej môžeme za obvyklých podmienok (návšteva kostola, sväté prijímanie, modlitby) získať úplné odpustky.

Na budúcu nedeľu bude zbierka na charitu. Za vaše milodary vopred Pán Boh odmeň!

Dnes bude na záver obidvoch sv. omší modlitba zasvätenia ľudského pokolenia Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu počas krátkej Eucharistickej adorácie. Kto sa zúčastní tejto modlitby, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.

Pripomínam, že do konca novembra môžeme získať ešte aj odpustky pre duše v očistci.

Kto by chcel darovať živý stromček na Vianoce do kostola alebo na faru, nech mi dá vedieť.

Od 1. decembra 2021 budem po sv. omšiach zapisovať úmysly sv. omší na prvý polrok 2022.

 

Slovenskí katolícki biskupi na spoločnom rokovaní online pripravili vyhlásenie na podporu očkovania. Zdôrazňujú v ňom kresťanskú starostlivosť o blížneho:

„Drahí bratia a sestry, obraciame sa na vás s prosbou o vypočutie, aby naše kresťanské spoločenstvo v dôležitej chvíli zaujalo správny postoj. Sledujeme rastúce počty nakazených a zomierajúcich na Covid a zároveň rastúci počet vyčerpaných lekárov a zdravotníkov, z čoho hrozí bezprostredný kolaps nemocníc.

Sme presvedčení, že práve očkovanie je veľká pomoc pre zastavenie pandémie a pre záchranu tisícok ľudských životov. Zaočkovaním chránime nielen seba, ale aj druhých. Tak ako to vyjadril Svätý Otec: zaočkovať sa je prejavom lásky voči blížnemu.

Kto pochybuje, nech sa rozhodne práve preto, že kresťanským povolaním je starať sa nielen o seba, ale aj o blížnych a pomáhať im na ceste života.

Naberme odvahu a spravme tento krok z lásky k druhým, k slabším, k ohrozeným.

Vypočujte, drahí bratia a sestry, tento náš hlas a modlite sa i povzbudzujte spolu s nami, aby si ľudia nezatvrdzovali svoje srdcia a neodmietali prostriedok, ktorý máme na pomoc v utrpení.

Žehnajú vám vaši katolícki biskupi Slovenska.“

 

Príhovor k mladým na 36. svetový deň mládeže

Drahí mladí.

V prvom rade vám v tomto Týždni Cirkvi pre mládež chceme poďakovať za vašu vernosť a za to, že ste tu. Mnohokrát ste medzi prvými stáli počas pandémie ako dobrovoľníci. Alebo ste sa zapojili do mnohých projektov, cez ktoré milujete ľudí, a tak ukazujete svetu, že Ježiš je živý. Odráža to Boží život, ktorý v sebe nesiete. Ste darom nielen pre svoje okolie, rodinu a priateľov, ale aj pre Cirkev
a svet. A my ďakujeme Bohu za tento dar.

Ste „Božie teraz“ –  ako hovorí Svätý Otec František. Práve dnes, keď slávime 36. svetový deň mládeže, chceme, aby sa napĺňali slová jeho posolstva na vašu adresu:  „Milá mládež, aký veľký potenciál je vo vašich rukách! Akú silu nosíte vo svojich srdciach!“  – A dodajme, že sme radi,
že ste tu, lebo túto silu a váš potenciál veľmi potrebujeme.

Svätý Otec nás – a špeciálne vás mladých – vo svojom posolstve k tomuto dňu mládeže ďalej pozýva:  vstať a stať sa svedkami. Nebojte sa. Nemusíte byť dokonalí, Ježiš vás stretáva tam, kde sa práve teraz nachádzate. Vie o vašich zápasoch. Ježiš vám rozumie. Jeho láska a jeho milosť vás dvíha a pripomína, že vždy môžete začať odznova. Zveruje vám poslanie, ktoré potrebuje vašu silu a vášeň!

Vy – drahí mladí – ste vyslancami Krista na miestach, kde práve ste.  Kristus s vami počíta
aj Cirkev s vami počíta. Dôverujeme vám a ďakujeme, že nás učíte snívať aj  smelo napredovať.

Chceme vás dnes povzbudiť k takejto odvahe:  kráčať vpred, vidieť nové horizonty a novú nádej pre miesta a ľudí, s ktorými trávite svoj čas.

Pozývame vás aj na našu spoločnú cestu smerom k Národnému stretnutiu mládeže, ktoré nás čaká na budúci rok v Trenčíne. Bude to čas radostného prežívania spoločenstva s Ježišom i s bratmi
a sestrami. Kým sa tam stretneme, bude naša i vaša cesta viesť cez mnohé životné okolnosti. Spoločne však môžeme pripraviť svoje srdcia prostredníctvom duchovnej prípravy, ktorá odštartuje práve dnes, na sviatok Krista Kráľa a ktorá nesie názov Výšiny. Každý z vás je pozvaný vykročiť
a vydať sa spolu s Pannou Máriou na cestu za Ježišom. Veríme, že – spolu so svojimi kňazmi, katechétmi či animátormi – zažijete nádhernú duchovnú púť po biblických vrchoch, ktorú pre vás s láskou pripravujeme.

Žehnáme vás a sprevádzame modlitbami.

Vaši biskupi Slovenska