FARSKÉ OZNAMY

LITURGICKÝ KALENDÁR A ÚMYSLY SV. OMŠÍ   19. – 26. 12. 2021

19. 12. Nedeľa 4. ADVENTNÁ NEDEĽA
08:00

10:00 cez YouTube

do 11:30

Za zdravie a Božie požehnanie pre Samuela, Tobiasa a Adelu

Za farníkov

       možnosť prijatia Eucharistie

20. 12. Pondelok Féria
Súkromná Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu
21. 12. Utorok Féria
17:00

18:00

       spovedanie v kostole

+ Júlia a Václav, Otília a Štefan

   22. 12. Streda Féria
06:30 + zosnulí z rodiny Vargovej a Adamcovej
23. 12. Štvrtok Féria
17:00

18:00 cez YouTube

            spovedanie v kostole

+ Peter Lauko a rodičia Emil a Angela Laukoví

24. 12. Piatok Vigília Narodenia Pána – sv. omša v noci
23:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu
25. 12. Sobota NARODENIE  PÁNA, slávnosť
08:00

10:00 cez YouTube

do 11:30

+ Mária a Ľudevít Štefankoví

Za farníkov

       možnosť prijatia Eucharistie

26. 12. Nedeľa SVÄTEJ RODINY – JEŽIŠA, MÁRIE A JOZEFA, sviatok
08:00

10:00 cez YouTube

do 11:30

+ Jozef Bene a rodičia, Štefan Sedlák a rodičia

Za farníkov

       možnosť prijatia Eucharistie

 

Verejné sv. omše sú stále v režime OP (očkovaní a prekonaní) s maximálnym počtom 30 ľudí. Preto vás prosím, aby ste, pokiaľ je to možné, sledovali 25. a 26.12. sv. omšu online (TV Lux, YouTube) a prišli na sv. prijímanie, ktoré budem podávať v kostole do 11:30 hod.

V týždni budem ešte spovedať v utorok a vo štvrtok od 17:00 hod. V prípade individuálnej pastorácie som vám k dispozícii stále na známom telefónnom čísle: 037/778 34 83.

Ďakujem vám za milodary pre potreby farnosti, či už osobne, alebo formou prevodu na farský účet (SK28 0900 0000 0002 3510 3928). Za minulý týždeň ste i napriek obmedzeniam prispeli spolu sumou 405,-€. Nech dobrotivý Pán odmení vašu vnímavosť a štedrosť!

Ďakujem všetkým, ktorí pomohli pri presúvaní sôch v kostole (Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, Sv. Jozefa, Sv. Antona Paduánskeho a sv. Jána Pavla II.). Ďakujem darcom stromčekov do kostola i na faru, ako aj tým (mužom, ženám, mladým), ktorí sa podieľali na príprave Vianočnej výzdoby v kostole a na fare. Nech vás Pán naplní Vianočnou radosťou!