FARSKÉ OZNAMY

LITURGICKÝ KALENDÁR A ÚMYSLY SV. OMŠÍ  28. 01. – 04. 02. 2024

28. 01. Nedeľa 4. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
08:00

10:00

Za farníkov

Za Božie požehnanie pre Eriku a Vladimíra

29. 01. Pondelok Féria
súkromná + Anna Šaturová, mesačná sv. omša
30. 01. Utorok Féria
14:00

18:00

+ Ján Tatara, pohrebná sv. omša

+ Jozef Poláčik, 2. výročie a rodičia z oboch strán

31. 01. Streda Sv. Jána Bosca, kňaza, spomienka
06:30 + Dagmar a Jozef Táborskí a Viliam Belovič
01. 02. Štvrtok Prvý štvrtok v mesiaci – Za povolania k rehoľnému životu
18:00

(latinské prvky)

+ Terézia Kováčová, nedožitých 77 rokov a syn Juraj

Po sv. omši Eucharistická adorácia

02. 02. Piatok OBETOVANIE  PÁNA, sviatok

Počas sv. omše požehnanie sviec

09:00 – 12:00

16:30

18:00

 

Spovedanie chorých po domoch

eRko-stretko pre deti na fare

+ Mária a Milan

Po sv. omši prvopiatková pobožnosť

03. 02. Sobota Sv. Blažeja, biskupa a mučeníka, ľubovoľná spomienka

Na konci sv. omše požehnanie hrdla

08:00

 

+ Štefan a Jozefína a rodičia z oboch strán

Po sv. omši prvosobotná pobožnosť

04. 02. Nedeľa 5. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
08:00

10:00

 

Za farníkov

+ Anna Ďurčeková, 5. výročie a Ján Gunda, 50. výročie

Po druhej sv. omši prvonedeľná Eucharistická adorácia

Prvé štvrtky v mesiaci bude sv. omša a adorácia s prvkami v latinskom jazyku.

V týždni máme prvý piatok v mesiaci. Spovedať budem hodinu pred večernými sv. omšami, inak polhodinu pred sv. omšou. Nahlásených chorých navštívim v piatok doobeda.

Informačný servis nitrianskej diecézy