FARSKÉ OZNAMY

LITURGICKÝ KALENDÁR A ÚMYSLY SV. OMŠÍ  10. – 17. 03. 2024

10. 03. Nedeľa 4. PÔSTNA  NEDEĽA – NEDEĽA  LAETARE
08:00

10:00

+ Vilma Peťovská, mesačná sv. omša

Za farníkov

11. 03. Pondelok Féria
súkromná + Vojtech a Adela Šantaví a syn Peter
12. 03. Utorok Féria
18:00

 

+ Magdaléna, mesačná sv. omša

Po sv. omši 20 min. možnosť tichého zotrvania pred Pánom

13. 03. Streda Féria
06:30

 

Za zdravie a Božie milosti pre Anny

Po sv. omši 20 min. možnosť tichého zotrvania pred Pánom

14. 03. Štvrtok Féria
18:00

 

19:15

+ Milan Golema, mesačná sv. omša

Po sv. omši moderovaná Eucharistická adorácia

Modlitby otcov na fare

15. 03. Piatok Féria
16:30

17:15

18:00

 

eRko-stretko pre deti na fare

Pobožnosť krížovej cesty – seniorky

+ zosnulí z rodiny Olejárovej, Hlavačkovej a Bradačovej

Po sv. omši stretnutie Anonymných Alkoholikov na fare

16. 03. Sobota Féria
08:00

10:00 – 11:00

16:00 – 17:00

+ Etela a František

Spovedanie pred Veľkou nocou – Farnosť Zbehy (Čakajovce)

Spovedanie pred Veľkou nocou – Farnosť Báb (Rumanová)

17. 03. Nedeľa 5. PÔSTNA  NEDEĽA
08:00

10:00

Za farníkov

+ Helena a Eduard

V utorok a v stredu po sv. omši je možnosť 20 minút zostať v tichu pred vyloženou Sviatosťou oltárnou. Pozývam všetkých zotrvať istý čas pred Pánom v tomto čase milosti.

Ďakujem sestrám Rodiny Panny Márie, ktoré sa predmodlievali pobožnosť Krížovej cesty v piatok. Nasledujúci piatok sa budú predmodlievať seniorky. Vopred ďakujem.

Ak chcete pomôcť misionárom, vzácnym darom sú omšové milodary, ktoré sú prostredníctvom Pápežských misijných diel rozposielané zo Slovenska do 42 krajín. Úmysly si môžete zapísať cez internet na stránke www.misijnediela.sk alebo si môžete zobrať šeky v predsieni kostola.

Nitrianska diecéza organizuje stretnutie mladých pod názvom „P.S. ŠPECIÁL“, ktoré sa uskutoční v priestoroch Gymnázia sv. Cyrila a Metoda v Nitre v sobotu 23. marca od 9:30 hod. a vyvrcholí sv. omšou na Palmovú nedeľu 24. marca o 9:00 hod. v Katedrále sv. Emeráma.

Záujemcovia od 15 rokov sa môžu prihlasovať prostredníctvom Facebookovej stránky „P.S. Diecézne stretnutie mládeže“ a Instagramu, kde nájdu potrebné informácie a prihlasovací formulár, do nedele 17. marca 2024. Prihlásenie je dôležité aj kvôli strave a prenocovaniu.

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta v Bratislave ponúka kandidátom kňazstva ako aj laickým študentom a študentkám magisterské štúdium katolíckej teológie dennou formou. Štúdium prebieha v Kňazskom seminári v Nitre. Záujemci môžu zaslať  elektronickú prihlášku na štúdium do 30. apríla 2024 tak, ako je uvedené na stránke Bohosloveckej fakulty (www.frcth.uniba.sk). Mladí muži, ktorí chcú raz slúžiť Bohu a ľuďom ako kňazi, si podávajú prihlášku aj do Kňazského seminára v Nitre (www.ksnr.sk)

Konzervatívny klub v Nitre pozýva v stredu 13. marca o 18:00 hod. do Nitry na Kalváriu do Pastoračného centra na prednášku a diskusiu o osobnostiach slovenského katolíckeho disentu: Kolakovič, Jukl, Krčméry. Prednášať bude historik a publicista Ján Šimulčík.

Informačný servis nitrianskej diecézy