FARSKÉ OZNAMY

LITURGICKÝ KALENDÁR A ÚMYSLY SV. OMŠÍ   14. – 21. 03. 2021

14.03. Nedeľa   ŠTVRTÁ PÔSTNA NEDEĽA – NEDEĽA RADOSTI (LAETARE)
8:00 (súkromná)

10:00 cez YouTube

  Za farníkov

+ Eduard a Helena

15.03. Pondelok   Féria
18:00 (súkromná)   Na úmysel celebranta
16.03. Utorok   Féria
18:00 (súkromná)   + Etela a František
17.03. Streda   Féria
17:30 kríž. cesta a sv. omša cez YouTube   Krížovú cestu sa budú predmodlievať starí rodičia

+ Genovéva Hudecová, mesačná sv. omša

18.03. Štvrtok   VIGÍLIA Z NASLEDUJÚCEJ SLÁVNOSTI
17:30 aj s adoráciou cez YouTube   + Mária Ábelová, mesačná sv. omša
19.03. Piatok   SV. JOZEFA, ŽENÍCHA PREBL. PANNY MÁRIE, slávnosť
18:00 (súkromná)   + Jozef
20.03. Sobota   Féria
18:00 (súkromná)   + Jozef Jančík, mesačná sv. omša
21.03. Nedeľa   PIATA PÔSTNA NEDEĽA
8:00 (súkromná)

10:00 cez YouTube

  + Jozef Minár a Jozef Krajčovič

Za farníkov

Naďalej slúžim denne sväté omše súkromne na úmysly podľa rozpisu. Svätú spoveď a sväté prijímanie vysluhujem tiež súkromne na požiadanie – stačí zavolať na tel. číslo 037/778 34 83 a dohodneme sa. Počas dňa býva otvorená predsieň kostola na súkromnú modlitbu.

Ďakujem Vám, ktorí ste finančne prispeli na potreby farnosti, či už osobne sumou 110,-€, alebo prostredníctvom prevodu na farský účet SK28 0900 0000 0002 3510 3928 sumou 120,-€. Nech Vám to Pán odplatí mnohorakými milosťami.

Konferencia biskupov Slovenska vyhlásila celoslovenskú zbierku na pomoc regiónu, ktorý navštívil uplynulý víkend pápež František a kde pôsobí aj Slovenská katolícka charita. Jej cieľom je podporiť kresťanské komunity a ľudí v núdzi v oblasti Blízkeho východuZbierka sa uskutoční na 5. pôstnu nedeľu, ktorá tento rok bude 21. marca 2021. Pre pandémiu, počas ktorej sú v súčasnosti zatvorené chrámy, biskupi pozývajú veriacich, aby zbierku podporili darom na účet Slovenskej katolíckej charity: IBAN SK93 1100 0000 0029 4546 3097.

Spojená katolícka škola – ZŠ sv. Svorada a Benedikta pozýva všetkých budúcich prvákov spolu s ich rodičmi na zápis do 1. ročníka v školskom roku 2021/2022, ktorý sa uskutoční vo štvrtok 8. apríla 2021 od 8.00 hod. – 16.00 hod. Zároveň srdečne pozýva na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční v utorok 23.marca 2021 o 16.30 hod. v online priestore.