FARSKÉ OZNAMY

LITURGICKÝ KALENDÁR A ÚMYSLY SV. OMŠÍ   25. 04. – 02. 05. 2021

25.04. Nedeľa   4. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA – Nedeľa Dobrého pastiera
08:00

10:00 cez YouTube

  Za farníkov

+ Viliam Paulis, mesačná sv. omša

Po sv. omši do 11:30   Priebežné podávanie Eucharistie
26.04. Pondelok   Pondelok po 4. Veľkonočnej nedeli
súkromná + František a Amália
27.04. Utorok   Utorok po 4. Veľkonočnej nedeli
18:00   + Anna Kamenická, mesačná sv. omša
28.04. Streda   Sv. Ľudovíta M. Grigniona z Montfortu, kňaza, ľ. spomienka
06:30   + Ján Hrnčár, mesačná sv. omša
29.04. Štvrtok   SV. KATARÍNY SIENSKEJ, PANNY A UČITEĽKY CIRKVI, PATRÓNKY EURÓPY, sviatok
18:00   + Jozef Senecký a rodičia z oboch strán
30.04. Piatok   Sv. Pia V., pápeža, ľ. spomienka
18:00   + Štefan
01.05. Sobota   Sv. Jozefa, robotníka, ľ. spomienka / vigília nedele
18:00   + zomrelí z rodiny Čurgaliovej
02.05. Nedeľa   5. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA
08:00

10:00

  + Ladislav a Irena Steinemannoví

  Za farníkov

 

Od 19.04.2021 je povolené sláviť verejné sv. omše pri dodržaní prísnych protipandemických opatrení, s obmedzeným počtom ľudí v interiéri (1 osoba na 15m2). Do nášho kostola tak môže prísť na jednu sv. omšu celkom 26 ľudí vrátane kňaza a asistencie. Kostol sa otvára 30 minút pred sv. omšou a čas do sv. omše môžeme využiť tichou modlitbou, alebo možnosťou pristúpiť k sviatosti zmierenia. Pri vstupe do kostola si treba zobrať kartičku s číslom a zaujať označené miesto v kostole. Komu sa neujde kartička, môže zostať vonku pred kostolom, kde sa počas sv. omše bude podávať aj sv. prijímanie, teda už nie po sv. omši.

Sv. omše vo štvrtok a v nedeľu už nebudú vysielané.

Na budúcu nedeľu bude sv. omša o 10:00 hod. v prípade priaznivého počasia vo farskej záhrade.

Dnes je zbierka na kňazský seminár. Za vaše milodary vopred Pán Boh zaplať.

Ďakujem vám, ktorí ste finančne prispeli na potreby farnosti osobne alebo na farský účet spolu sumou 310,-€. Nech vám to zmŕtvychvstalý Pán odmení mnohorakými milosťami.