FARSKÉ OZNAMY

LITURGICKÝ KALENDÁR A ÚMYSLY SV. OMŠÍ  30. 04. – 07. 05. 2023

30. 04. Nedeľa 4. VEĽKONOČNÁ  NEDEĽA – NEDEĽA  DOBRÉHO  PASTIERA

Po sv. omšiach zbierka na kňazský seminár

08:00

10:00

Poďakovanie za 80 rokov života Antona Kováča

+ Matilda Lauková, 8. výročie

01. 05. Pondelok Sv. Jozefa, robotníka, ľubovoľná spomienka
súkromná Za farníkov
02. 05. Utorok Sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka
18:00 + zosnulí z rodiny Révayovej
03. 05. Streda SV. FILIPA  A JAKUBA, APOŠTOLOV, sviatok
06:30

13:00

+ Teofil Čurgali, mesačná sv. omša

+ Mária Almášiová, pohrebná sv. omša

04. 05. Štvrtok Sv. Floriána, mučeníka, ľubovoľná spomienka
18:00

 

+ rodičia Saboví

Po sv. omši moderovaná Eucharistická adorácia

05. 05. Piatok Féria – prvý piatok v mesiaci
13:00

18:00

+ Viliam Varečka, pohrebná sv. omša

+ Ladislav Bíro, mesačná sv. omša

06. 05. Sobota Féria – prvá sobota v mesiaci
07:00

 

+ Anna Žubrietovská

Po sv. omši prvosobotná pobožnosť

07. 05. Nedeľa 5. VEĽKONOČNÁ  NEDEĽA
08:00

 

10:00

+ Jozef Nemček

Po prvej sv. omši prvonedeľná Eucharistická adorácia

+ Eva

Dnes po sv. omši je zbierka na kňazský seminár. Za vaše milodary vopred Pán Boh zaplať.

V mesiaci máj sa pred sv. omšami budeme modlievať litánie loretánske.

V týždni máme prvý piatok v mesiaci. Spovedať budem trištvrte-hodinu pred večernými sv. omšami, inak polhodinu pred sv. omšami. Chorých prídem vyspovedať v piatok doobeda.

Ohľadom Farskej púte na Butkov a na Skalku 08. mája, budú informácie na budúcu nedeľu.

Na koniec septembra sú plánované predčasné parlamentné voľby. Pozývam nás všetkých zapojiť sa do duchovnej prípravy obetovaním pobožností piatich prvých sobôt (sv. omša a posvätný ruženec počas Eucharistickej adorácie) v máji až v septembri, za správnu voľbu politických strán a kandidátov, ktorí budú najbližšie obdobie spravovať náš štát. Nech nám Sedembolestná Panna Mária, patrónka Slovenska, vyprosí milosť rozlišovania, aby sme si mohli zvoliť väčšie dobro pre nás všetkých.

Ďakujem vám za milodary. Pre potreby farnosti ste prispeli sumou 255,-€. Nech vzkriesený Pán odmení vašu štedrosť!

Slobodní, ktorí vo viere hľadajú životného partnera, sú pozvaní na zoznamovací večer – speed dating katRande 10. mája 2023 o 18:00 hod. v Misijnom dome Matky Božej v Nitre na Kalvárii. Viac informácii nájdete na nástenke, na stránke katRande.org alebo na Výveske.

Informačný servis nitrianskej diecézy