FARSKÉ OZNAMY

LITURGICKÝ KALENDÁR A ÚMYSLY SV. OMŠÍ  04. – 11. 02. 2024

04. 02. Nedeľa 5. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
08:00

10:00

 

Za farníkov

+ Anna Ďurčeková, 5. výročie a Ján Gunda, 50. výročie

Po druhej sv. omši prvonedeľná Eucharistická adorácia

05. 02. Pondelok Sv. Agáty, panny a mučenice, spomienka
súkromná Za uzdravenie Dagmar
06. 02. Utorok Sv. Pavla Mikiho a spoločníkov, mučeníkov, spomienka
18:00 + Viera Lauková a rodičia z oboch strán
07. 02. Streda Féria
06:30 + Július a Mária Verešoví a synovia
08. 02. Štvrtok Féria
18:00

 

+ Ľudovít Seneš

Po sv. omši Eucharistická adorácia

09. 02. Piatok Féria
18:00

18:45

+ Anna Žubrietovská, 3. výročie

Stretnutie na fare pre bojujúcich s nejakou závislosťou

10. 02. Sobota Sv. Školastiky, panny, spomienka
08:00 + Jozef a zosnulí z rodiny Chrenkovej
11. 02. Nedeľa 6. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Po sv. omšiach zbierka na dokončenie presbytéria

08:00

10:00

Za farníkov

+ Magdaléna, mesačná sv. omša

Pozývam do služby upratovania kostola ďalších ochotných veriacich. Kostol sa upratuje spravidla každú sobotu v menších väčšinou trojčlenných skupinkách, takže na jednu skupinku vyjde služba približne raz za dva mesiace. Vopred vám ďakujem za vašu ochotnú službu pre spoločenstvo našej farskej rodiny. Záujemcovia sa môžu prihlásiť sa u pani Anny Begerovej.

Ďakujem vám za milodary. Pre potreby farnosti ste za minulý mesiac prispeli sumou 1 548,-€, či už do zvončeka alebo na farský účet a bohuznámy darca daroval 640,-€. Nech dobrotivý Pán odmení vašu štedrosť!

Čo sa týka mesačných výdavkov, pravidelne platíme 594,-€ za elektrinu, plyn, vodu a internet.

Keďže ešte nemáme dokončené presbytérium kostola, budúcu nedeľu bude zbierka na tento účel. Za vaše milodary vyslovujem vopred Pán Boh zaplať!

Informačný servis nitrianskej diecézy