FARSKÉ OZNAMY

LITURGICKÝ KALENDÁR A ÚMYSLY SV. OMŠÍ   03. – 10. 04. 2022

03. 04. Nedeľa 5. PÔSTNA NEDEĽA

       Zbierka na pomoc obetiam vojnového konfliktu

08:00

10:00

 

+ Ignác Chudiak, nedožitých 70 rokov

Za uzdravenie a Božiu pomoc pre Boženu

       Po druhej sv. omši prvonedeľná Eucharistická adorácia

04. 04. Pondelok Féria
súkromná Za farníkov
05. 04. Utorok Féria
18:00 + Dagmar Táborská, mesačná sv. omša
06. 04. Streda Féria
06:30 + Margita
07. 04. Štvrtok Féria
18:00 + Anna Bartová, 1. výročie
08. 04. Piatok Féria
od 09:00

17:20

18:00

       Spovedanie chorých

       Pobožnosť krížovej cesty – muži seniori

+ Anna Ďuranová, mesačná sv. omša

09. 04. Sobota Féria
08:00

15:00 – 16:00

+ Jarolím Štefanka a dcéra Anna, 8. výročie

Spoločné spovedanie – 6 kňazov z dekanátu

10. 04. Nedeľa PALMOVÁ (KVETNÁ) NEDEĽA
08:00

10:00

Za farníkov

+ Štefan, nedožitých 88 rokov

 

Dnes je zbierka na pomoc obetiam vojnového konfliktu na Ukrajine. Za vaše milodary vopred Pán Boh zaplať!

Ak viete o nejakých chorých, ktorí nemôžu prísť do kostola na sv. spoveď pred sviatkami, ale chceli by sa vyspovedať, môžete mi ich do štvrtku nahlásiť. Vyspovedať ich prídem v piatok od 9:00 hod.

Pobožnosť krížovej cesty v piatok o 17:20 hod. sa budú predmodlievať muži seniori.

V utorok (skupina č. 3) a v piatok (skupiny č. 1, 2 a 4) bude po sv. omši stretnutie s birmovancami v skupinkách na fare.

V sobotu 09. apríla 2022 od 15:00 do 16:00 hod. bude v kostole spoločné spovedanie pred Veľkou nocou. Bude nás 6 spovedníkov a počas spovedania sa nebude podávať sv. prijímanie.

Ďakujem vám za milodary pre potreby farnosti. Za minulý týždeň ste prispeli sumou 340,-€. Nech dobrotivý Pán odmení vašu štedrosť!

Informačný servis nitrianskej diecézy