Liturgický kalendár:
Po.-Pi: Féria
So: SV. JOZEFA, ŽENÍCHA PANNY MÁRIE, slávnosť
Ne: KVETNÁ NEDEĽA

Úmysly sv. omší 14.3. – 20.3.2016:

DEŇ DÁTUM HODINA ÚMYSEL
Po: 14.3. 18 00 + Irena a Mária
Ut: 15.3. 18 00 + Dagmar Jančiová, 1. výročie úmrtia
St: 16.3. 18 00 + František a Etela
Št: 17.3. 18 00 Za zosnulých z rodiny Kuklovej
Pi: 18.3. 18 00 + Jozef Minár a + Jozef Krajčovič
So: 19.3. 8 00 Poďakovanie Pánu Bohu za 85 r. života Jozefíny Haringovej
So: 19.3. 15 00 VEĽKONOČNÁ SV. SPOVEĎ
Ne: 20. 3. 8 00 + Ján Šupka, 1. výročie úmrtia
Ne: 20. 3. 10 00 Za farníkov

Krížová cesta:

Pobožnosť krížovej cesty bude dnes o 14 00 hod. a v piatok o 17 15 hod.

Veľkonočná sv. spoveď:
V sobotu 19.3. 2016 od 15 00 do 17 00 hod. bude prebiehať sv. spoveď pred Veľkou nocou. Povzbudzujem všetkých k účasti. Príďme si očistiť svoje srdce od hriechov pred sviatkami.

Veľkonočná sv. spoveď po domoch u chorých:
Tento týždeň mi príďte, prosím, nahlásiť starých a chorých, ktorí do kostola nevládzu sami prísť a chceli by sa očistiť od hriechov. Prídem ich vyspovedať budúci týždeň v utorok 22.3. 2016 od rána do doobeda.

ZŠ s MŠ Lužianky- Deň otvorených dverí:
ZŠ s MŠ Lužianky pozýva rodičov budúcich prvákov na Deň otvorených dverí zajtra v pondelok
14. 3. od 8 00 do 12 00 hod. v budove školy.

Púť do Ríma:
Mám dve ponuky pripojiť sa k iným farnostiam: Jedna ponuka púte do Ríma je s farnosťou Nitrianske Hrnčiarovce. Zastávkami sú známe pútnické miesta: Loretto, Manopello (Veronikina šatka), Lanciano (Eucharistický zázrak), San Giovanni Rotondo (Páter Pio), Monte San Angelo, Pompeje. Zájazd sa koná na 8 dní od 5.-13.6. Cena za zájazd je 380 Eur.
Druhá ponuka je cestovať s farnosťou Nitrianska Blatnica na 6 dní v čase 22.5.-28.5. 2016. Odchod je v nedeľu poobede, návrat je v sobotu v noci. Cena je 315 Eur. Kto by mal záujem, príďte teraz po sv. omši za mnou do sakristie, poviem vám o tom bližšie.
Neurčitá a nejasná šanca je ešte putovať s farníkmi zo Zbehov.
Ponuky budú aj na nástenke, aj na webovej stránke farnosti www.luzianky.nrb.sk

Daň z príjmov právnických osôb:
Zaplatil som daň z príjmov právnických osôb za rok 2015 na Daňovom úrade vo výške 578,59 Eur.

Detská sv. omša:

Zajtra je detská sv. omša o 18 00 hod.

Toto sú dve ponuky putovať do Ríma:

púť s hrnčiarovcami

Druhá ponuka s podrobným programom:

Farský pútnický zájazd v milostivom roku Božieho milosrdenstva

Nitrianska Blatnica – Padova – Rím –
San Giovanni Rotondo – Lanciano – Loreto

Termín: 22.5. – 28.5.2016

Cena: 315 eur

Zahŕňa: Dopravu lux. autobusom, odborný a duchovný sprievod, 4x nocľah s polpenziou.
Cena nezahŕňa poistné cca 2 eura na osobu a deň.

Navrhovaný program:

1.deň nedeľa 22.5.: Odchod cca 20.00 hod. nočný presun cez Rakúsko.

2.deň pondelok 23.5.: ráno cca 8.00 príchod do Padovy, sv. omša v bazilike sv. Antona. Potom obhliadka historického centra Padovy a po nej odchod smer Rím. Príchod do Ríma cca 18.00 hod. Ubytovanie – večera – nocľah.

3.deň utorok 24.5.: po raňajkách celodenný program v Ríme s návštevou významných pamätihodností. Večer návrat na ubytovanie – večera – nocľah.

4. deň streda 25.5.: skoro ráno odchod do Vatikánu na audienciu so sv.otcom Františkom. Popoludní obhliadka zvyšných významných pamätihodností. Večer odchod smer San Giovanni Rotondo – nočný presun.

5.deň štvrtok 26.5.: Príchod na Monte Sant Angelo, obhliadka – sv. omša v bazilike – jaskyni Archanjela Michala. Potom odchod do San Giovanni Rotondo – ubytovanie – krátky oddych – poklona sv. pátrovi Piovi – večera – večerný program – sviečkový sprievod – nocľah.

6.deň piatok 27.5.: Po rannej sv.omši a raňajkách odchod smer Lanciano – eucharistický zázrak – Kristova krv. Potom pokračujeme do Manopello kde si pozrieme tvár Ježiša na šatke sv. Marty. Ďalej sa presunieme do Loreto, kde navštívime miestnu baziliku s domom svätej rodiny. Ubytovanie – večera – voľný program – nocľah.

7. deň sobota 28.5.: Po rannej svätej omši a raňajkách sa vydáme na celodenný presun smer Slovensko.
Plánovaný príchod v tento deň v neskorých večerných hodinách cca 23.00 hod.

Informácie a prihlasovanie sa: Peter Štálnik, 0908 429 211, pstalnik@gmail.com