FARSKÉ OZNAMY

LITURGICKÝ KALENDÁR A ÚMYSLY SV. OMŠÍ   02. – 09. 05. 2021

02.05. Nedeľa   5. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA
08:00

10:00

  + Ladislav a Irena Steinemannoví

  Za farníkov

03.05. Pondelok   SV. FILIPA A JAKUBA, APOŠTOLOV, sviatok
súkromná Na úmysel celebranta
04.05. Utorok   Sv. Floriána, mučeníka, ľubovoľná spomienka
18:00   + Adela, manžel Vojtech a syn Peter
05.05. Streda   Streda po 5. Veľkonočnej nedeli
06:30   Za dar živej viery pre Editu
06.05. Štvrtok   Štvrtok po 5. Veľkonočnej nedeli – prvý štvrtok v mesiaci
18:00   + Peter Varga, mesačná sv. omša
07.05. Piatok   Piatok po 5. Veľkonočnej nedeli – prvý piatok v mesiaci
18:00   + Albín Štefanka a synovia Albín a Miroslav
08.05. Sobota   Sobota po 5. Veľkonočnej nedeli / vigília nedele
18:00   + Ján Ružička
09.05. Nedeľa   6. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA
08:00

 

10:00

Poďakovanie za 20 rokov života Niny a prosba o zdravie a Božiu pomoc pre ňu

  + Jozef, Milan a Anna, mesačná sv. omša

Stále môže do nášho kostola prísť na jednu sv. omšu celkom 26 ľudí vrátane kňaza a asistencie. Do tohto počtu sa však nerátajú deti do 10 rokov vrátane. Kostol sa otvára 30 minút pred sv. omšou a čas do sv. omše môžeme využiť tichou modlitbou, alebo možnosťou pristúpiť k sviatosti zmierenia. Komu sa neujde kartička, môže zostať vonku pred kostolom, kde sa počas sv. omše bude podávať aj sv. prijímanie.

Začali sme Mariánsky mesiac máj, 15 minút pred sv. omšou sa budeme modlievať loretánske litánie.

V týždni máme prvý piatok v mesiaci. Spovedať budem v utorok, vo štvrtok a v piatok hodinu pred sv. omšami, chorých prídem vyspovedať v piatok od 9:00 hod.

Na budúcu nedeľu bude v prípade priaznivého počasia sv. omša o 10:00 hod. vo farskej záhrade.

Ďakujem vám, ktorí ste finančne prispeli na potreby farnosti osobne alebo na farský účet spolu sumou 280,-€. V zbierke na kňazský seminár ste prispeli sumou 305,-€. Nech vám to zmŕtvychvstalý Pán odmení mnohorakými milosťami.

Chcem sa veľmi pekne poďakovať pani Márii Maliovej a pani Dagmare Táborskej, ktoré od septembra 2014 slúžili v našom kostole ako kostolníčky. Patrí im naša veľká vďaka za ich obetavú službu, ktorú konali z lásky k Bohu a k Cirkvi. Keďže túto službu konali nezištne, nech im je odmenou sám Pán a jeho milosti, ktorými nech ich naplní v hojnosti a nech sa prejavujú v zdraví, pokoji a radosti. K poďakovaniu sa pripája aj bývalý pán farár Peter, ktorý vás týmto srdečne pozdravuje. Do služby kostolníčky si Pán povolal pani Jozefínu Kuklovú, ktorá na toto volanie odpovedala kladne, za čo jej ďakujem. Nech aj ju Pán posilňuje v službe, aby mala radosť z Božej blízkosti.