FARSKÉ OZNAMY

LITURGICKÝ KALENDÁR A ÚMYSLY SV. OMŠÍ   14. – 21. 02. 2021

14.  02. Nedeľa   ŠIESTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
8:00 (súkromná)

10:00 cez YouTube

  + Roman Nagy, mesačná sv. omša

Za farníkov

15.02. Pondelok   Féria
Pohreb 13:00   + Eva Jančíková
18:00 (súkromná)   Za zdravie a Božie požehnanie pre Janku
16.02. Utorok   Féria
18:00 (súkromná)   + Genovéva Hudecová, mesačná sv. omša
17.02. Streda   POPOLCOVÁ STREDA
18:00 cez YouTube   + Jozef Gregor a vnuk Ľuboš
18.02. Štvrtok   Féria
18:00 aj s adoráciou cez YouTube   Poďakovanie a prosba o zdravie a B. požehnanie pre rodinu
19.02. Piatok   Féria
17:30 kríž. cesta a sv. omša cez YouTube   + Mária a Július Verešoví a synovia Stanislav a Peter
20.02. Sobota   Féria
18:00 (súkromná)   + Mária Ábelová, mesačná sv. omša
21.02. Nedeľa   PRVÁ PÔSTNA NEDEĽA
8:00 (súkromná)

10:00 cez YouTube

  Za farníkov

+ Anna, Imrich, Marián, Eva a Jozef Buchoví

Naďalej slúžim denne sväté omše súkromne. Svätú spoveď a sväté prijímanie vysluhujem tiež súkromne na požiadanie. Stačí zavolať na tel. číslo 037/778 34 83 a dohodneme sa. Počas dňa býva otvorená predsieň kostola, kde sa môžete pomodliť, zapísať modlitbu do zošita na štvrtkovú adoráciu, alebo si kúpiť Katolícke noviny. V stredu si môžete zobrať do nejakej nádobky trochu požehnaného popola, ktorým si v rodine počas večernej vysielanej sv. omše môžete navzájom urobiť krížik na čelo na znak pokánia.

Ďakujem Vám, ktorí ste finančne prispeli na potreby farnosti, či už osobne sumou 30,-€, alebo prostredníctvom prevodu na farský účet SK28 0900 0000 0002 3510 3928 sumou 115,-€. Nech Vám to Pán odplatí mnohorakými milosťami.

Pripomínam už spomínanú Púť zaľúbených, ktorá sa uskutoční online cez YouTube kanál 20. februára 2021. Viac sa dozviete na stránke www.zalubeni.sk.

Popolcovou stredou začíname pôstne obdobie. Je to zároveň deň prísneho pôstu a zdržania sa mäsitého pokrmu, čo sa nedá nahradiť iným skutkom pokánia. Pôst znamená iba raz do dňa sa dosýta najesť (pričom možno prijať trochu pokrmu ešte dvakrát v priebehu dňa). Nakoľko niektorí kresťania nedbajú ani na tento pôst a ľahostajne nad ním mávnu rukou, pozývam Vás k ešte prísnejšiemu pôstu. Kto môžete, postite sa spolu so mnou ako prejav pokánia v ten deň len o chlebe a o vode. Boh nám takýto pôst pomôže zvládnuť a požehná nás za to potrebnými milosťami.