FARSKÉ OZNAMY

LITURGICKÝ KALENDÁR A ÚMYSLY SV. OMŠÍ  11. – 18. 02. 2024

11. 02. Nedeľa 6. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Po sv. omšiach zbierka na dokončenie presbytéria

08:00

10:00

Za farníkov

+ Magdaléna, mesačná sv. omša

12. 02. Pondelok Féria
súkromná Za uzdravenie Filipka a Lucky
13. 02. Utorok Féria
18:00 + Jozef Štefanka, 25. výročie
14. 02. Streda POPOLCOVÁ  STREDA

Pôst a zdržovanie sa mäsitého pokrmu – deň pokánia

18:00

 

+ Vilma Peťovská, mesačná sv. omša

Počas sv. omše požehnanie popola a značenie popolom

15. 02. Štvrtok Féria
18:00

 

+ Milan Golema, mesačná sv. omša

Po sv. omši Eucharistická adorácia

16. 02. Piatok Féria
16:30

17:15

18:00

eRko-stretko pre deti na fare

Pobožnosť krížovej cesty

+ Františka a Ladislav Cibuloví

17. 02. Sobota Féria
08:00 + Jozef Gregor a vnuk Ľuboš
18. 02. Nedeľa 1. PÔSTNA  NEDEĽA

Po sv. omšiach zbierka na charitu

08:00

10:00

+ Bohuš Bajak, 3. výročie

Za farníkov

Popolcovou stredou, dňom pokánia v celej Cirkvi, začíname prežívať pôstne obdobie. V ten deň treba zachovať prísny pôst a zdržiavanie sa mäsitého pokrmu, ktoré sa nemôže nahradiť iným skutkom pokánia. Pôst znamená iba raz za deň sa dosýta najesť (pričom možno prijať trochu pokrmu ešte dvakrát v priebehu dňa).

Keďže ešte nemáme dokončené presbytérium kostola, dnes je zbierka na tento účel. Na budúcu nedeľu bude zbierka na charitu. Za vaše milodary vyslovujem vopred Pán Boh zaplať!

V predsieni kostola nájdete v obálkach pôstne krabičky, ktoré si môžete vziať domov a počas pôstu do nich vkladať svoje milodary za veci, ktoré si dobrovoľne odopriete. Slovenská katolícka charita vaše dary premení na adresnú pomoc najbiednejším v africkej Ugande a Rwande. Tento rok je v obálkach s krabičkami aj aktivita pre deti na celý pôst.

Od 12. do 18.02.2024 prebieha Národný týždeň manželstva. Tento rok téma znie  „Vitamíny pre vzťah“. Centrum pre rodinu – Nitra pripravilo pri tejto príležitosti aj rôzne podujatia, ktoré si nájdete na výveske alebo na webových stránkach: www.ntm.sk, www.centrumprerodinu.sk.

Informačný servis nitrianskej diecézy