FARSKÉ OZNAMY

LITURGICKÝ KALENDÁR A ÚMYSLY SV. OMŠÍ   09. – 16. 05. 2021

09.05. Nedeľa   6. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA
08:00

10:00

+ Jozef, Milan a Anna, mesačná sv. omša

Poďakovanie za 20 rokov života Niny a prosba o zdravie a Božiu pomoc pre ňu

10.05. Pondelok   Pondelok po 6. Veľkonočnej nedeli, prosebný deň
súkromná Za farníkov
11.05. Utorok   Votívna sv. omša V čase sejby, prosebný deň
18:00   + zosnulí z rodín Jančiová a Horková
12.05. Streda   Féria, prosebný deň / vigília slávnosti
18:00   + Pavlína Peťovská, mesačná sv. omša
13.05. Štvrtok   NANEBOVSTÚPENIE PÁNA, slávnosť
06:30

18:00

  Za farníkov

Za zdravie a Božiu pomoc pre Veroniku Štefankovú

14.05. Piatok   SV. MATEJA, APOŠTOLA, sviatok
18:00   + Mária Ábelová, mesačná sv. omša
15.05. Sobota   Sobota po 5. Veľkonočnej nedeli / vigília nedele
18:00   + Genovéva Hudecová, mesačná sv. omša
16.05. Nedeľa   7. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA
08:00

10:00

  + Jaroslav Vaško, Jaroslav Baracký a rodičia Barackí

  Za farníkov

Dnes je deň matiek. Ďakujeme vám, drahé mamy za vašu láskavú starostlivosť o nás.

Stále môže do nášho kostola prísť na jednu sv. omšu celkom 26 ľudí vrátane kňaza a asistencie. Do tohto počtu sa však nerátajú deti do 10 rokov vrátane. Kostol sa otvára 30 minút pred sv. omšou a čas do sv. omše môžeme využiť tichou modlitbou, alebo možnosťou pristúpiť k sviatosti zmierenia. Komu sa neujde kartička, môže zostať vonku pred kostolom, kde sa počas sv. omše bude podávať aj sv. prijímanie.

Nasledujúce tri dni (pondelok, utorok, streda) sú prosebnými dňami. Záväzný je jeden deň. Obsahom prosebných dní sú prosby za úrodu. Preto budeme mať v utorok votívnu sv. omšu V čase sejby.

V Mariánskom mesiaci máj sa 15 minút pred sv. omšou modlievame loretánske litánie.

Na budúcu nedeľu bude v prípade priaznivého počasia sv. omša o 10:00 hod. vo farskej záhrade.

Ďakujem vám, ktorí ste finančne prispeli na potreby farnosti osobne alebo na farský účet spolu sumou 235,-€. Nech vám to zmŕtvychvstalý Pán odmení mnohorakými milosťami.

Na budúcu nedeľu bude zbierka na katolícke masmédiá.

Od tohto týždňa budem po sv. omšiach zapisovať úmysly sv. omší na júl – december 2021.

Ďakujem všetkým, ktorí v sobotu brigádovali vo farskej záhrade, vo farskej budove a ktorí upratujú kostol.