FARSKÉ OZNAMY

LITURGICKÝ KALENDÁR A ÚMYSLY SV. OMŠÍ   16. – 23. 05. 2021

16.05. Nedeľa 7. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA
08:00

10:00

+ Jaroslav Vaško, Jaroslav Baracký a rodičia Barackí

Za farníkov

17.05. Pondelok Pondelok po 7. Veľkonočnej nedeli
súkromná + Anna Boháčová, výročná a manžel Ján Boháč
18.05. Utorok Sv. Jána I., pápeža a mučeníka
18:00 + zosnulí z rodín Bojdová, Bardoňová, Verešová a Ježková
19.05. Streda Streda po 7. Veľkonočnej nedeli
06:30 Poďakovanie za 65 rokov života Jozefa
20.05. Štvrtok Sv. Bernardína Sienského, kňaza, ľubovoľná spomienka
18:00 + Jozef a Štefánia Jančioví, Imrich a Gizela Demešoví
21.05. Piatok Kántry – Za jednotu kresťanov
18:00 + Jozef Jančík, mesačná sv. omša
22.05. Sobota Sv. Rity z Cascie, rehoľníčky, ľ. spomienka / vigília nedele
18:00 + Viliam Paulis, mesačná sv. omša
23.05. Nedeľa ZOSLANIE DUCHA SVӒTÉHO (Turíce)
08:00

10:00

Poďakovanie za dar života Klárky

Za farníkov

 

Dnes je 55. Svetový deň spoločenských komunikačných prostriedkov, preto bude aj zbierka na katolícke masmédiá. Dnes je aj Svetový deň modlitieb za Cirkev v Číne.

V tomto týždni v stredu, piatok a sobotu sú LETNÉ KÁNTROVE DNI, ktorých obsahom sú prosby za jednotu kresťanov alebo za duchovné povolania. Preto budeme mať v piatok formulár sv. omše Za jednotu kresťanov.

Prichádza k uvoľneniu protipandemických opatrení. Do nášho kostola tak môže od utorka prísť na jednu sv. omšu celkom 50 ľudí vrátane kňaza a asistencie, čo predstavuje 25% kapacity kostola. Do tohto počtu sa však nerátajú deti do 10 rokov vrátane. Kostol sa bude otvárať 40 minút pred sv. omšou a čas do sv. omše môžeme využiť spoločnou modlitbou posvätného ružencav máji aj loretánskymi litániami alebo možnosťou pristúpiť k svätej spovedi. Ak sa naplní spomínaná kapacita, môžete zostať vonku pred kostolom, kde sa počas sv. omše bude podávať aj sv. prijímanie.

Na budúcu nedeľu bude v prípade priaznivého počasia sv. omša o 10:00 hod. vo farskej záhrade.

Ďakujem vám, ktorí ste finančne prispeli na potreby farnosti osobne alebo na farský účet spolu sumou 275,-€. Nech vám to dobrotivý Pán odmení mnohorakými milosťami.

Po sv. omšiach zapisujem úmysly sv. omší na júl – december 2021.

Sestry rodiny Panny Márie nás pozývajú na Medzinárodný modlitbový deň k úcte Matky všetkých národov, ktorý sa uskutoční 22. mája 2021 v online-priestore.

Občianske združenie Štvorlístok – pomoc, tým, ktorí to naozaj potrebujú, si pre vás pripravilo zaujímavý malý zošit s názvom Múdrolístok, na lúštenie osemsmeroviek, sudoku a podobne. Dnes vychádza prvé vydanie, ktoré nájdete na stolíku v zadnej časti kostola spolu s pokladničkou. Múdrolístok si môžete zakúpiť za dobrovoľný príspevok.