FARSKÉ OZNAMY

LITURGICKÝ KALENDÁR A ÚMYSLY SV. OMŠÍ  29. 05. – 05. 06. 2022

29. 05. Nedeľa 7. VEĽKONOČNÁ  NEDEĽA

      Zbierka na katolícke masmédia

08:00

10:00

+ Alžbeta Krajčová, 1. výročie, manžel Pavol a syn Pavel

Za zdravie a Božie požehnanie pre Štefana

30. 05. Pondelok Féria
súkromná Za farníkov
31. 05. Utorok Féria
17:00

18:00

 

       Spovedanie

+ Gustáv a Irena

       Po sv. omši synodálne stretnutie na fare

01. 06. Streda Sv. Justína, mučeníka, spomienka
06:30 Na úmysel ordinára
02. 06. Štvrtok Prvý štvrtok v mesiaci
17:00

18:00

       Spovedanie

+ Zosnulí z rodiny Galbavej

03. 06. Piatok Prvý piatok v mesiaci
od 09:00

17:00

18:00

 

       Spovedanie chorých

       Spovedanie

+ Vladimír Klzo a rodičia

       Po sv. omši stretnutie rodičov birmovancov v kostole

04. 06. Sobota Prvá sobota v mesiaci
09:00 – 12:00

15:00

       Stretnutie birmovancov v kostole

Sobáš so sv. omšou – Richard Vanyo a Zdenka Remenárová

05. 06. Nedeľa ZOSLANIE  DUCHA  SVÄTÉHO, slávnosť
08:00

10:00

 

+ Dagmar Táborská a Tatiana Rolfesová, mesačná sv. omša

Poďakovanie za 83 rokov života

      Po druhej sv. omši prvonedeľná Eucharistická adorácia

Dnes je zbierka na katolícke masmédia. Za vaše milodary vopred Pán Boh zaplať!

V týždni máme prvý piatok v mesiaci. Spovedať budem v utorok, štvrtok a piatok hodinu pred večernými sv. omšami. Nahlásených chorých a starých navštívim v piatok od 9:00 hod.

V piatok 03. júna bude po večernej sv. omši v kostole stretnutie rodičov birmovancov.

V sobotu 04. júna bude od 9:00 hod. stretnutie všetkých birmovancov v kostole.

Sviatostné manželstvo chcú dňa 04.06.2022 o 15:00 hod. uzavrieť: Richard Vanyo, pochádzajúci z farnosti Žirany a Zdenka Remenárová, pochádzajúca z farnosti Lužianky. Kto by vedel o nejakej cirkevnoprávnej prekážke, nech to včas nahlási na farskom úrade.

Ďakujem členom Zväzu Záhradkárov za upravenie a skrášlenie okolia fary a kostola.

Ďakujem vám za milodary. Pre potreby farnosti ste prispeli za uplynulý týždeň sumou 305,-€. Nech zmŕtvychvstalý Pán odmení vašu štedrosť!

Informačný servis nitrianskej diecézy