Liturgický kalendár:

Po: Féria

Ut: Sv.Agnesy, panny a mučenice, spomienka

St: Féria

Št: Féria

Pi: Sv.Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka

So: Obrátenie sv.Pavla, Apoštola, sviatok

Ne: 3.nedeľa cez rok- Nedeľa Božieho slova

Úmysly sv.omší 20.-26.1.2020:

DEŇ.     DÁTUM.  HODINA  ÚMYSEL
Po: 20.1. 18:00 Za zdravie a Božiu pomoc v chorobe pre Ľudovíta
Ut: 21.1. 13:15 POHREBNÁ SV.OMŠA a POHREB NA KAJSI + Stanislav Beňo
St: 22.1. 18:00 Na úmysel ordinára
Št: 23.1. 18:00 + Mário
Pi: 24.1. 18:00 + Mária Moravčíková, mesačná sv.omša
So: 25.1. 8:00 + Václav Gregor, manželka Alžbeta a dcéra Emília
Ne: 26.1. 8:00 Za farníkov
Ne: 26.1. 10:00 Za dvoch zosnulých kňazov:+ Vdp.Vincent Malý a Daniel Bédi 

Pohrebná sv.omša a pohreb na Kajsi:

Pohrebná sv.omša v utorok je preto v čase o 13:15 hod., aby ste stihli autobus MHD o 14:00 hod. a stihli sa pohodlne presunúť na cintorín na Kajsi. Ja sa budem snažiť ukončiť sv.omšu najneskôr o 13:55 hod. Sv.omša v utorok ráno nebude. 

Prosba o poskytnutie fotky: 

Mám k Vám prosbu: Po porade s Ekonomickou farskou radou by sme chceli dať zreštaurovať nielen náš hlavný oltár, ale aj našu hlavnú sochu Panny Márie. Tá moja prosba znie: Keby ste niekto mali farebnú fotku tejto sochy PM s pôvodnými originálnymi farbami. Doneste, prosím, požičať. 

Tiež Vás prosím o požičanie fotky starej kazateľnice, ak niekto máte. 

Modlitbový deň k úcte Matky všetkých národov:

Sme srdečne pozvaní prísť v sobotu 15.februára 2020 do Mestskej haly v Nitre na Klokočine na modlitbový deň. Bližšie info na plagáte na nástenke a na niekoľkých letákoch na stojane za lavicami, ktoré si môžete zobrať.

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. 

V tomto týždni do soboty do 25.1.2020 pokračuje Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. 

Štvrtkové adorácie:

Srdečne pozývam všetkých vás, ako aj všetkých našich mladých na adorácie pred vyloženou Sviatosťou Oltárnou, ktoré bývajú každý štvrtok po sv.omši. Sv.omša býva v ten deň krátka, bez kázne. Adorácia trvá od cca 18:30 do 19:00 hod. Uvítam na nej pokojné mládežnícke piesne.