FARSKÉ OZNAMY

LITURGICKÝ KALENDÁR A ÚMYSLY SV. OMŠÍ   03. – 10. 01. 2021

03.01. Nedeľa   DRUHÁ NEDEĽA PO NARODENÍ PÁNA
Súkromná sv. omša

 

Súkromná sv. omša

+ Helena a Viliam Arpášoví, pravnuk Adrián Kremnický, 2. výročie

Za farníkov

04.01. Pondelok   Pondelok vo Vianočnom období
Súkromná sv. omša   + Anastázia Rosová, 1. výročie
05.01. Utorok   Utorok vo Vianočnom období
Súkromná sv. omša + Ladislav Štefanka, 3. výročie

a vnuk Roman, 15. výročie

06.01. Streda   ZJAVENIE PÁNA, slávnosť
Súkromná sv. omša

Súkromná sv. omša

  + Ľudovít Seneš, mesačná sv. omša

Za farníkov

07.01. Štvrtok   Štvrtok po Zjavení Pána
Súkromná sv. omša   + Marián Ábel
08.01. Piatok   Piatok po Zjavení Pána
Súkromná sv. omša   + Ján Poništa
09.01. Sobota   Sobota po Zjavení Pána
Súkromná sv. omša   + za zosnulých z rodiny Belovičovej
10.01. Nedeľa   TRETIA NEDEĽA PO NARODENÍ PÁNA

  KRST KRISTA PÁNA, sviatok

Súkromná sv. omša

Súkromná sv. omša

+ František a Štefánia Beneoví

Za farníkov

Stále platí zákaz verejných sv. omší, takže úmysly sv. omší budú odslúžené súkromne v zapísané dni. Chcel som sv. omše vysielať cez YouTube, ale zdravotný stav a technické zabezpečenie mi to nateraz nedovoľujú. Prosím, sledujte sv. omše na dostupných kanáloch – Tv Lux, RTVS, Rádio Lumen a iné.

Sväté prijímanie mimo sv. omše z dôvodu prísneho zákazu nebudem podávať. Povzbudzujem Vás, aby ste prijímali duchovné sv. prijímanie, aby vo Vás rástla láska a túžba prijať sviatostného Spasiteľa, keď to bude možné.

Tento ročník koledovania Dobrej Noviny sa nakoniec neuskutoční. Ak budete chcieť, môžete prispieť finančne prevodom na účet SK77 1100 0000 0029 4045 7894 (do poznámky uveďte email alebo adresu), alebo prostredníctvom portálu darujme.sk.

Na známom tel. čísle 037/778 34 83 som Vám stále k dispozícii.

Denne sa za Vás modlím a požehnávam Vás.