tomas-apostolmilosrdenstvo

Liturgický kalendár:

Po: ZVESTOVANIE PÁNA, slávnosť
Ut: Féria
St: Féria
Št: Sv. Jána Krstiteľa de la Salle, kňaza, spomienka, prvý štvrtok v mesiaci
Pi: Féria
So: Féria
Ne: Tretia Veľkonočná nedeľa

Úmysly sv. omší 4.-10.4. 2016:

DEŇ DÁTUM HODINA ÚMYSEL
Po: 4.4. 18 00 + Eva Buchová, 1. výročie úmrtia
Ut: 5.4. 18 00 + Rudolf Adámek, 1. výročie úmrtia, nedožitých 80 r. života
St: 6.4. 18 00 + Štefan, rodičia z oboch strán a + brat Jozef
Št: 7.4. 18 00 + Jozef Bernáth
Pi: 8.4. 8 00 + Anton Okenka a Emília, nedožitých 110 r., + Štefan Krajčo a Júlia
So: 9.4. — — — — Sv. omša nebude— —
So: 9.4. 15 00 Sobáš bez sv. omše: Fuska Andrej- Fábryová Anežka
Ne: 10.4. 8 00 Za farníkov
Ne: 10.4. 10 00 + Michal Janči

V piatok sv. omša o 8 00 hod.:
V piatok bude sv. omša ráno o 8 00 hod. kvôli mojim ďalším pastoračným povinnostiam, presnejšie kvôli Diecéznej animátorskej škole v Bojničkách pri Hlohovci.

Dve zbierky:
Dnes sa koná Zbierka na podporu prenasledovaných kresťanov.
Na budúci týždeň sa koná zbierka na seminár.
Za vašu štedrosť dnes a o týždeň vám vyslovujem úprimné Pán Boh zaplať.

Úplné odpustky dnes:
Každý, kto si dnes pri verejnom vystavení obrazu Božieho milosrdenstva v kostole nábožne uctí tento obraz a splní predpísané podmienky na získanie úplných odpustkov (sv. spoveď, sv. prijímanie, modlitba na úmysel Sv. Otca) a pomodlí sa Modlitbu Pána a Verím v Boha a pridá k tomu nábožný vzdych vzývajúci Božie milosrdenstvo (napr. Milosrdný Ježišu, dôverujem v teba), môže získať úplné odpustky pre seba alebo pre duše v očistci.

Ohlášky:
Sviatosť manželstva chcú prijať:
Andrej Fuska, katolík, automechanik, syn Petra a Viery, r. Vargovej, bývajúci v Lužiankach a Anežka Fábryová, katolíčka, kontrolór kvality, dcéra Petra a Márie, r. Lenčéšovej, bývajúca tiež v Lužiankach. Kto by vedel o nejakej cirkevnoprávnej prekážke, nech to nahlási na farskom úrade.

Poďakovanie:
Z celého srdca úprimne ďakujem všetkým 30 brigádnikom na farskej brigáde. Urobilo sa nielenže všetko, ale ešte aj navyše. Namiesto plánovaných 30 koreňov viniča sa posadilo 48 koreňov, porýľovala sa záhrada okolo viniča, dala sa rašelina, piesok, popolievali sa tieto korene. Som veľmi spokojný.

Film V mene Krista:

V sieti Cinemax dávajú teraz film V mene Krista. Vhodne zapadá do témy vzkriesenia. Je to o vojakovi, ktorý sa zaoberá záhadným zmiznutím tela Ježiša Krista, a ktorý sa presvedčí o zmŕtvychvstalom Ježišovi.

Trilógia obrazov:

Ešte stále sa dajú kúpiť v sakristii kostola tri obrázky za cenu 9 Eur. Na jednom obrázku je namaľovaný Obraz Božieho milosrdenstva, na druhom je sv. Faustína Kowalská, na treťom je sv. Ján Pavol II.

Informačný servis nitrianskej diecézy