FARSKÉ OZNAMY

LITURGICKÝ KALENDÁR A ÚMYSLY SV. OMŠÍ   18. – 25. 10. 2020

18. 10. Nedeľa    29. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ – Misijná nedeľa
Súkromná sv. omša

Súkromná sv. omša

   Za zdravie pre Dominika, Dominiku a Tobiasa

Za farníkov

  Celosvetová zbierka na misie
11:30 – 12:00 Rozdávanie sv. prijímania mimo sv. omše priebežne
19. 10. Pondelok    Sv. Pavla z Kríža, kňaza, ľubovoľná spomienka
Súkromná sv. omša    Za uzdravenie Katky
20. 10. Utorok    Féria
Súkromná sv. omša    + Stanislav Beňo, mesačná sv. omša
21. 10. Streda    Féria
Súkromná sv. omša    + Mária Mikulášiková
22. 10. Štvrtok    Sv. Jána Pavla II., pápeža, ľubovoľná spomienka
Súkromná sv. omša    + Jozef Jančík, mesačná sv. omša
09:00 – 10:00 Spovedanie + sv. prijímanie
15:00 – 16:00 Spovedanie + sv. prijímanie
18:00 – 19:00 Spovedanie + sv. prijímanie
23. 10. Piatok    Sv. Jána Kapistránskeho, kňaza, ľubovoľná spomienka
Súkromná sv. omša    + Helena Tatarová, 10. výročie a manžel Ján
09:00 – 10:00 Spovedanie + sv. prijímanie
15:00 – 16:00 Spovedanie + sv. prijímanie
18:00 – 19:00 Spovedanie + sv. prijímanie
24. 10. Sobota    Sv. Antona Máriu Clareta, biskupa, ľubovoľná spomienka
Súkromná sv. omša    + Štefan Malí
25. 10. Nedeľa    30. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
Súkromná sv. omša

10:00 naživo

   + Za zdravie a Božiu pomoc pre Jozefa

Za farníkov

11:30 – 12:00 Rozdávanie sv. prijímania mimo sv. omše priebežne

Dnes je celosvetová zbierka na misie. Na Slovensku je zvlášť venovaná farnostiam na Srí Lanke a africkým krajinám Togo, Čad a Kongo, ktoré sú najviac postihnuté koronakrízou a chudobou. Prispieť môžete dnes, keď prídete na sv. prijímanie, alebo počas týždňa vo štvrtok a v piatok, keď bude otvorený kostol na spovedanie, alebo prevodom z účtu na farský účet SK28 0900 0000 0002 3510 3928 s variabilným symbolom 1810. Za vaše milodary srdečné Pán Boh zaplať.

Dnes o 11:30 budem rozdávať sv. prijímanie priebežne, teda bez zdržiavania sa v kostole – prídete, prijmete, odídete.

  • Môžete sledovať sv. omšu napr. na TV Lux, počas nej duchovne prijímať a pripraviť sa na sv. prijímanie.
  • Po ukončení sv. omše v televízii, ak chcete a môžete, príďte do kostola a prijmite Eucharistiu.
  • Po prijatí Eucharistie cestou domov (alebo až doma) sa môžete pomodliť modlitbu vďaky po sv. prijímaní; prosím, nezostávajte v kostole.
  • Po sv. prijímaní môžete prispieť na zbierku na misie, kúpiť si Katolícke noviny alebo sviečku za nenarodené deti.

Sv. omše budem slúžiť súkromne na vopred zapísané úmysly. Ak by s tým niekto nesúhlasil, alebo by sa z danej rodiny chcelo zúčastniť max. 5 osôb, nech sa mi ozvú na tel. čísle 037 / 778 34 83, na ktorom som Vám stále k dispozícii.

Každý deň bude otvorená predsieň kostola k súkromnej modlitbe počas dňa.

Vo štvrtok a v piatok bude možnosť pristúpiť k sv. spovedi v kostole od 9:00 do 10:00, od 15:00 do 16:00 a od 18:00 do 19:00. Hneď po sv. spovedi udelím individuálne sv. prijímanie. Prosím, dbajte na to, aby nás v kostole nebolo naraz viac ako 6 osôb.

Dňa 24. októbra 2020 uplynie 5. rokov od smrti Jeho Eminencie Jána Chryzostoma kardinála Korca (22.01.1924 – 24.10.2015). Pri tejto príležitosti bude v piatok 23. októbra 2020 v nitrianskej Katedrále-Bazilike sv. Emeráma o 17:00 slávená sv. omša, ktorú bude možné sledovať prostredníctvom TV Nitrička, Rádia Lumen i Rádia Mária. Pamätajme vo svojich modlitbách na neho, svedka viery, ktorý požehnane spravoval našu Nitriansku diecézu v r. 1990-2005.

V noci zo soboty na nedeľu (25.10.2020) sa mení čas z letného na zimný.

Keď budete čokoľvek potrebovať a bude to v mojich silách poslúžiť Vám, nebojte sa na mňa obrátiť, lebo som tu pre Vás. Denne sa za Vás modlím a požehnávam Vás!