FARSKÉ OZNAMY

LITURGICKÝ KALENDÁR A ÚMYSLY SV. OMŠÍ   11. – 18. 10. 2020

                                                 

11. 10. Nedeľa    28. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
  8:00

10:00

   + Rozália Paulisová, mesačná sv. omša

Za farníkov

  15:00 Rozdávanie sv. prijímania mimo sv. omše
12. 10. Pondelok    Féria
     — sv. omša nebude —
13. 10. Utorok    Féria
  18:00    + Pavol Poláčik, 14. výročie a nedožitých 90 rokov
14. 10. Streda    Féria
  6:30    + Roman Nagy, mesačná sv. omša
15. 10. Štvrtok    Sv. Terézie od Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi, spomienka
  18:00    + Zosnulí z rodiny Matečkovej, Solgajovej, Miklošíkovej a Nemčekovej
16. 10. Piatok    Sv. Margity Márie Alacoque, panny, ľubovoľná spomienka
  18:00    Poďakovanie Pánu Bohu za 85 rokov života Márie Seneckej a prosba o zdravie a Božiu pomoc pre ňu.
17. 10. Sobota    Vigília z nedele
  18:00    + Za zosnulého darcu
18. 10. Nedeľa    29. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ – Misijná nedeľa
  8:00

10:00

 

Za farníkov

    Zbierka na misie
  11:30 Rozdávanie sv. prijímania mimo sv. omše
  15:00 Modlitba posvätného ruženca s deťmi (akcia „Milión detí…“)

V zbierke na dobročinné diela Svätého Otca sa vyzbieralo 250.-€.

Dnes sa bude o 15:00 rozdávať sv. prijímanie mimo sv. omše pre tých, ktorí sa nedostali v nedeľu z dôvodu obmedzení na sv. omšu a chcú a môžu prijímať Eucharistiu. O týždeň budem sv. prijímanie mimo sv. omše rozdávať už o 11:30. Ak budete sledovať sv. omšu na TV Lux, budete mať možnosť presunúť sa a hneď prijať Eucharistiu.

Na budúcu misijnú nedeľu bude po svätých omšiach celosvetová zbierka na misie. Na Slovensku bude zvlášť venovaná farnostiam na Srí Lanke a africkým krajinám Togo, Čad a Kongo, ktoré sú najviac postihnuté koronakrízou a chudobou. Za vaše milodary srdečné Pán Boh zaplať.

Na budúcu nedeľu bude iniciatíva Milión detí sa modlí ruženec za pokoj vo svete. Preto pozývam tretiakov, štvrtákov a ostatné deti, ktoré budú chcieť prísť sa pomodliť v nedeľu 18. októbra o 15:00 posvätný ruženec do farského kostola. Prosím, aby deti prišli s doprovodom maximálne jedného dospelého, kvôli povolenému počtu 50 ľudí v kostole. Ďakujem za odvahu i porozumenie.

Pro-life platforma Fórum života už tradične organizuje kampaň Sviečka za nenarodené deti. Pozývame vás preto 2. novembra zapáliť sviečku v oknách domovov, na cintorínoch alebo pri pamätníkoch deťom  a k modlitbe. Tento rok je možné sviečku zapáliť aj virtuálne – na internete. Kúpou sviečky za nenarodené deti podporíte činnosť a projekty Fóra života. Cena plastovej sviečky je 1,-€ a veľkej sklenej sviečky 5,-€. Viac informácii nájdete na plagáte alebo na webovej stránke. Fórum života vyslovuje úprimné Pán Boh zaplať.