FARSKÉ OZNAMY

LITURGICKÝ KALENDÁR A ÚMYSLY SV. OMŠÍ   04. – 11. 10. 2020

                                                 

04. 10. Nedeľa    27. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
  8:00

10:00

   + Viktor Králik, mesačná sv. omša

Za farníkov

Zbierka na dobročinné diela Svätého Otca
  15:00 Rozdávanie sv. prijímania mimo sv. omše + Eucharistická adorácia
05. 10. Pondelok    Sv. Faustíny Kowalskej, panny, ľubovoľná spomienka
     — sv. omša nebude —
06. 10. Utorok    Sv. Bruna, kňaza, ľubovoľná spomienka
  18:00    + Eva Mišáková a rodičia
07. 10. Streda    Ružencovej Panny Márie, spomienka
  6:30    Za členov ružencového spoločenstva
08. 10. Štvrtok    Féria
  18:00    + Paulína Peťovská, mesačná sv. omša
09. 10. Piatok    Féria
  18:00    + František a Mária
10. 10. Sobota    Vigília z nedele
  18:00    Poďakovanie za uzdravenie Niny
11. 10. Nedeľa    28. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
  8:00

10:00

   + Rozália Paulisová, mesačná sv. omša

Za farníkov

  15:00 Rozdávanie sv. prijímania mimo sv. omše

 

Dnes je zbierka na dobročinné diela Svätého Otca. Nech vás Pán odmení za vaše milodary!

 

Dnes o 15:00 budem rozdávať sv. prijímanie mimo sv. omše pre tých, ktorí sa nedostali v nedeľu z dôvodu obmedzení na sv. omšu a chcú a môžu prijímať Eucharistiu. Následne bude krátka prvonedeľná adorácia.

 

Aj najbližšiu sobotu bude sv. omša večer o 18:00 s nedeľnou platnosťou.

 

Čo sa týka najnovších opatrení, ktoré už v podstate poznáte:

  • do kostola môže na sv. omšu vojsť max 50 ľudí – kartičky s číslami a označené miesta na sedenie
  • otcovia biskupi udelili všeobecný dišpenz od fyzickej účasti na nedeľných sv. omšiach
  • v sobotu bude namiesto rána omša o 18:00 s platnosťou na nedeľu
  • v nedeľu bude o 15:00 možnosť pristúpiť k sv. prijímaniu mimo sv. omše pre tých, ktorí neboli na sv. prijímaní doobeda počas sv. omše