Liturgický kalendár:

Po-Ut: Féria

St: Narodenie sv.Jána Krstiteľa, slávnosť

Št-Pi: Féria

So: Panny Márie v sobotu, ľubovoľná spomienka

Ne: 13.nedeľa cez rok

Úmysly sv.omší 22.-28.6.2020:

DEŇ.         DÁTUM.   HODINA   ÚMYSEL
Po: 22.6. 18:00 + Vladimír a Magdaléna Tóthoví, Gejza a Gizela Kudryoví, Gejza a Valéria Kudryoví
Ut: 23.6. 6:30 + Štefan a Marta Laukoví
Ut: 23.6. 14:00 Pohrebná sv.omša a po nej pohreb: + Jozef Jančik
St: 24.6. 18:00 + Vojtech Šatura, synovia Jozef a Stanislav
Št: 25.6. 18:00 + František a Katarína Jančioví
Pi: 26.6. 18:00 + Pavol Krajčo, nedožitých 85 r. a + rodičia Okenkoví a Krajčoví
So: 27.6. 8:00 + Jaroslav, Martin, Alžbeta, Oto
Ne: 28.6. 8:00 + Anna Bírová, mesačná sv.omša
Ne: 28.6. 10:00 Za farníkov

Vystrihovačka papierového modelu kostola:

Pred svojím odchodom z Lužianok som stihol ešte jednu výmyselnícku vec a som veľmi rád, že sa mi to podarilo: Ponúkam Vám, že si môžete vyrobiť z troch zopnutých kusov papiera 3D trojrozmerný model nášho kostola, pri príležitosti 80.-teho výročia výstavby. Dal som ich vytačiť v náklade 200 ks. Potrebujete k tomu tekuté lepidlo, nožnice, šikovné prsty a istú dávku trpezlivosti. Vznikne Vám z toho krásny papierový model nášho kostolíka, ktorý si môžete dať na poličku alebo do vitríny. Bude sa Vám tento projekt kostolíka spájať-viazať- so mnou, keďže sa množstvo prác vykonalo práve za môjho pôsobenia. Bude to taká malá papierová spomienka na mňa. Deti, urobte to ako darček pre svojho dedka a babku, ak už majú nemotorné prsty, čo nechcú poslúchať. Rodičia, urobte to pre svoju rodinu, deti, blízkych i vzdialených príbuzných Lužiančanov, rozutekaných za prácou po Slovensku alebo v zahraničí. Pri pohľade na kostolík si môžu spomenúť na svoj domov, na svoj rodný kraj. Cena je 3 eurá za kus, peňažné príspevky ostávajú vo farnosti. Vystrihovačka je vzadu za lavicami na stolíku. 

Môj posledný týždeň v Lužiankach: 

Zajtra v pondelok administratívnymi postupmi, ako napr. spísanie rôznych dokumentov a návšteva a kontrola fary a kostola a spísanie inventára, v prítomnosti dekana odovzdávam faru Ondrejovi Kellnerovi. V utorok sa lúčim s učiteľmi zo ZŠ. Vo štvrok v prítomnosti tamojšieho dekana preberám faru vo Veľkom Ďure. V sobotu po rannej omši krstím dve deti. Tiež v sobotu po krste si už sťahujem hlavnú časť svojich osobných vecí. Medzitým sa v týždni musím zbaliť. Faru nechám svojmu nástupcovi prázdnu, ale plne zariadenú. Ja som prevzal faru po mojom predchodcovi komplet prázdnu, nebolo tu nič. Ondrejovi nechávam všetko. Srdečne Vás pozývam na záverečné sv.omše so mnou do 29.júna. 

Uvoľnovnie opatrení:

Rúška stále v interiéri musia byť, prednostne sa prijíma Eucharistia stále na ruku, pri prijatí Eucharistie sa použijú obidve ruky. Bližie info na nástenke a na internete, ako aj na našich farských web stránkach.

Všetko najlepšie chlapom-otcom- ku dnešnému Dňu otcov.