Liturgický kalendár:

Po: Sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka

Ut: NEPOŠKVRNENÉ POČATIE PANNY MÁRIE, slávnosť, prikázaný sviatok

St: Féria

Št: Féria

Pi: Féria

So: Féria

Ne: 3. adventá nedeľa

 

Úmysly sv. omší 7.-13.12. 2015:

 

DEŇ DÁTUM HODINA ÚMYSEL
Po: 7.12. 6 30 Za + z rodiny Bírovej a Balkovej
Ut: 8.12. 6 30 Za farníkov
Ut: 8.12. 18 00 + Jozef Senecký, Vladimír a Štefan
St: 9.12. 6 30 + Karol Michalák a manželka Marta
Št: 10.12. 6 30 + Mária a Pavol Laukoví
Pi: 11.12. 6 30 + Helena Krajčová, mesačná sv. omša
So: 12.12. — — — — Sv. omša nebude— —
Ne: 13.12. 8 00 Za farníkov
Ne: 13.12. 10 00 + Jozef a Margita Oravskí a starí  rodičia z oboch strán

 

 

 

Sv. Mikuláš:

Dnes je sv.Mikuláša. Preto, milé deti, môžete zostať po sv. omši chvíľu v kostole. Mikuláš tu bol, prišiel, už aj odišiel, ale nejaké balíčky nám tu predsa len nechal.

 

Poďakovanie za zbierku:

Minulý týždeň sa konala jesenná zbierka na charitu. Vyzbieralo sa 395 Eur. Za vaše milodary vám vyslovujem úprimné Pán Boh zaplať.

 

Začiatok Svätého roku milosrdenstva:

V utorok je prikázaný sviatok. Preto sú sv. omše dve- ráno a večer. V utorok sa začína mimoriadny Svätý rok milosrdenstva. Mimoriadny Svätý rok milosrdenstva bude v nitrianskom Katedrálnom chráme – Bazilike sv. Emeráma otvorený v sobotu 12. decembra 2015 o 16.00 hod. pri spoločnej modlitbe vešpier, ktorej bude predsedať Mons. Viliam Judák, nitriansky biskup.

Obrad otvorenia brány milosrdenstva začne o 16:00 hod. na nádvorí biskupského paláca, odkiaľ následne prejdeme v sprievode do katedrály. Srdečne ste pozvaní na túto slávnosť.

 

Tri určené chrámy v diecéze s bránami milosrdenstva:

Ďalšími chrámami okrem katedrály s bránami milosrdenstva v našej diecéze sú: Kostol sv. Andreja a Beňadika v Skalke nad Váhom a Kostol sv. Benedikta v Hronskom Beňadiku.

 

Vysielacia pobožnosť koledníkov Dobrej noviny:

Počas 3. adventnej nedele sa budú vo všetkých diecézach na Slovensku konať sv. omše spojené s vyslaním koledníkov Dobrej noviny. Okrem stretnutí s otcami biskupmi a požehnania koledníkov je pre deti pripravený zaujímavý program a workshopy. V nitrianskej diecéze je kolednícka sv. omša budúcu nedeľu o 11:00 v katedrále sv. Emeráma. Srdečne pozývam na túto špeciálnu sv.omšu všetkých koledníkov. Doprava bude individuálna, spolu sa stretneme o 10:40 pri schodoch do katedrály.

 

Stretko koledníkov:

Dnes bude na fare stretnutie koledníkov Dobrej noviny o 15:00.

 

Pozvánka na roráty:

Srdečne pozývam najmä deti a mládež na rorátne sv. omše ráno. Vidíte tu rôzne predmety, ktoré súvisia s postavami na Adventnom plagáte. Príďte zažiť neopakovateľnú atmosféru. Nespi ráno ani TY, radšej príď na roráTY. 🙂

 

Stretnutie tých, čo upratujú kostol:

Srdečne pozývam v utorok 8.12. po večernej sv. omši od 19 00 hod. na adventné posedenie na faru všetkých tých, ktorí upratujete kostol, ktorí sa staráte o kvetinovú výzdobu a kostolníčky. Budete veľmi potrební v utorok večer. Určite neváhajte a príďte. Ste veľmi dôležití.

 

Stretnutie lektorov, žalmistov a organistu:

Srdečne pozývam v stredu 9.12. lektorov, žalmistov a organistu na adventné stretnutie na fare. Stretnutie sa začne o 18 00 hod. Tiež určite príďte. Ste tiež veľmi dôležití.

 

Sv. spoveď starých a chorých po domoch na Vianoce:

Starých a chodrých prídem vyspovedať v piatok 11.12. dopoludnia.

 

Jarmok:

OZ Centrum pre rodinu Nitra srdečne pozýva na 9. ročník Vianočného charitatívneho jarmoku do haly pri kostole sv. Gorazda v NR na Klokočine  v nedeľu 13.12.  od 9:00 do 13:00 a od 16:00 – 18:00 hod. Výťažok z ponúkaných výrobkov a občerstvenia je určený na to, aby rodiny v nepriaznivej situácii mohli prežiť krajšie Vianoce. Možno sa rôznym spôsobom zapojiť aj aktívne, informácie o  kontaktoch sú na www.centrumprerodinu.sk. Pán Boh zaplať!

 

Magnetky od Rembrandta:

Ako ste si iste všimli, máme vpredu zavesený veľký banner Svätého roku milosrdenstva.

Vzadu za lavicami sa nachádzajú magnetky s takým istým obrazom v počte 100 kusov. Cena za jednu magnetku je 0,80 Eur. Peniaze za magnetky môžete vhodiť do jednej alebo druhej pokladničky.

 

 

Informačný servis nitrianskej diecézy