Liturgický kalendár:

Po: Sv. Jána z Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka

Ut- So: Féria

Ne: 4. adventná nedeľa

 

Úmysly sv. omší 14.-20.12.2015:

 

DEŇ DÁTUM HODINA ÚMYSEL
Po: 14.12. 6 30 Za Božiu pomoc a požehnanie pre rodinu Bírovú a Balkovú
Ut: 15.12. 6 30 Za zosnulých z rodiny Verešovej, Bégerovej a Andelovej
St: 16.12. 6 30 + Jozef Mikulášik a za zdravie a Božiu pomoc pre Juditu
Št: 17.12. 6 30 Poďakovanie za zdravie Danky
Pi: 18.12. 6 30 + Michal Balko
So: 19.12. 8 00 + Milan Rigo a starí rodičia Rigoví a Kudryoví
So: 19.12. 15 00 SV. SPOVEĎ V LUŽIANKACH
Ne: 20.12. 8 00 + Emil Dominka, 5. výročie
Ne: 20.12. 10 00 Za farníkov

 

 

 

 

Svätý rok Božieho milosrdenstva:

Včera bol v katedrále otvorený v našej diecéze Svätý rok Božieho milosrdenstva. Dnes sa otvárajú brány milosrdenstva v ďalších vybratých chrámoch.

 

Vianočná sv. spoveď v Lužiankach:

V sobotu 19.12. 2015 od 15 00 do 17 00 hod. bude v našom kostole vianočná sv. spoveď. Povzbudzujem všetkých vás, aby ste využili to, že vám budú k dispozícii viacerí kňazi, asi piati, ktorí budú nástrojmi Božieho milosrdenstva. Prajem nám všetkým, nech máme čisté srdcia na sviatky.

 

Sv. spoveď v Nitre:

V nedeľu 20.12. poobede sa koná vianočná sv. spoveď vo všetkých mestských farnostiach.

 

Počujte radosť utešenú:

Spevácky zbor Nitria vás pozýva do Katedrály sv. Emeráma dňa 19.12. 2015 o 16 00 hod. na koncert pod názvom “ Počujte radosť utešenú”. Plagát je na nástenke. Škoda len, že je to práve počas sv. spovede u nás.

 

Príhovor diecézneho biskupa Judáka o irackých kresťanoch v okolí Nitry:

Drahí bratia a sestry,počas nedávnej návštevy Ad limina apostolorum vo Vatikáne nám Svätý Otec František pripomenul, že „Cirkev je povolaná hlásať a dosvedčovať vľúdne prijatie migranta v duchu lásky a rešpektovania ľudskej osoby v kontexte nevyhnutného dodržiavania zákonnosti.“  V tomto duchu sa vyjadrili aj ďalší predstavitelia Rímskej kúrie, ktorí nás prosili, aby sme spolu so svojimi veriacimi urobili, čo je v našich silách pre pomoc ľuďom na úteku.

V týchto dňoch, na začiatku Roku milosrdenstva, máme príležitosť odpovedať konkrétnym spôsobom. Ako už viete, vo štvrtok 10. decembra na Slovensko prišla  skupina irackých kresťanov, ktorí museli utiecť zo svojich domovov pre záchranu života. V našej krajine im je ochotné poskytnúť pomoc občianske združenie Pokoj a Dobro –  v spolupráci s Nitrianskou diecézou.

Som vďačný za túto pomoc a obraciam sa na Vás, drahí veriaci, aby ste v atmosfére zložitých okolností boli hlasom Cirkvi na tých miestach, kde žijete: hlasom v prospech prenasledovaných irackých kresťanov. Prosím Vás: preukážte im svoju láskavosť a prijatie v duchu kresťanskej viery a v duchu odkazu nášho nedávno zosnulého otca kardinála, ktorý bol ikonou prenasledovanej Cirkvi. Prihovárajme sa za nich v modlitbách i v našich rozhovoroch s ľuďmi. Prispejme k atmosfére prijatia a poskytnutia pomoci.

Nech Všemohúci Boh svojou štedrosťou odmení každé Vaše dobré slovo a dobrý skutok v ich prospech. Modlím sa za Vás a žehnám Vám spolu s ostatnými slovenskými otcami biskupmi.

 

Živé jasličky v Komunite Cenacolo:

„Lebo chlapček sa nám narodil, daný nám je syn“ (Iz 9,5) V podobe malého dieťaťa Ježiša sa Boh dotkol našich sŕdc, zvíťazil nad našimi hriechmi a priniesol nádej a svetlo do našich životov. O túto radosť sa chceme podeliť s celým svetom. A preto vás pozývame ku nám, do Komunity Cenacolo na Včelársku Paseku, v blízkosti obce Kráľová pri Senci v troch termínoch 26.12., 2.1. a 6.1. vždy o 1700, aby sme si mohli spoločne pripomenúť, prostredníctvom Živých Jasličiek, narodenie malého Ježiška. Na všetkých sa veľmi tešíme. Komunita Cenacolo. Bližšie informácie môžete získať na tel. č. 02/459 010 09.

 

Zapisovanie domácností na koledovanie Dobrej noviny:

Vzadu za lavicami sa nachádza papier, na ktorí sa môžete zapísať všetky tie domácnosti, ktoré chcete prijať do domu, do svojej rodiny, koledníkov, aby vám zakoledovali Dobrú novinu. Dobrá novina sa bude koledovať na Sv. Štefana. Kto by nemohol prijať koledníkov doma, môže si ich vypočuť aj na Jasličkovej pobožnosti, kde ich budete môcť aj podporiť, resp. prispieť na rozvojové krajiny tretieho sveta. Práve pre tie krajiny budú deti koledovať.

 

Jasličková pobožnosť, Vianočné pastorále:

Srdečne Vás pozývam na Jasličkovú pobožnosť, Vianočné pastorále osláviť Božie narodenie. Táto akcia sa uskutoční na Vianoce, presne na Božie narodenie dňa 25. 12. 2015 o 15 00 hod. v našom kostole. Bude tu vystupovať veľa účinkujúcich hostí, preto si ich príďte pozrieť. Podrobný program je na nástenke.

 

Roráty:

Stále vás pozývam na rorátne ranné sv. omše.

 

Stretnutie prvoprijímajúcich detí:

Zajtra v pondelok 14.12. 2015 o 16 00 hod. sa na fare uskutoční stretnutie prvoprijímajúcich detí.

Informačný servis nitrianskej diecézy